10/24/07

Toespraak Poetin

http://www.rg.ru/2007/10/18/putin-edinay-anons.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=816390
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=816657
http://www.expert.ru/articles/2007/10/18/line/

Poetin sprak – naar eigen zeggen – voor het laatst rechtstreeks met de natie. Deze keer geen grote verrassingen qua inhoud, dus ging het vooral om de records. Dit maal praatte de president 3 uur en twee minuten, 6 minuten langer dan vorig jaar. Hij beantwoorde 68 vragen geselecteerd uit 2,3 miljoen inzendingen, waarvan 88.000 via het internet.

Kommersant valt over de interpretatie van kijkcijfers door Vtsjoem die stellen dat 72% van de Russen naar de toespraak heeft gekeken. Dit zou een groei zijn van 6% ten opzichte van vorig jaar. De krant ziet echter dat TNS Gallup Media hele andere cijfers noemt. Zij hebben gemeten dat 57% van de televisiekijkers naar het rechtstreekse verslag heeft gekeken. Dat betekent dat eigenlijk maar één op de tien Russen de uitzending heeft bekeken. Bovendien daalt dit cijfer sinds 2001 gestaag, van 11,1% tot 8,7%. Ter vergelijking: ongeveer 6,8% van de Nederlanders keek dit jaar naar de troonrede.

De toespraak bevatte weinig denkvoedsel voor de kremlinologen: geen enkel woord over de opvolging, klaagt Ekspert. Alleen de uitspraak: 'Ik benadruk nogmaals dat ik nog niet besloten heb wat anders ik ga doen.'

Naderhand zei Poetin op de vraag van een journalist die naar zijn persoonlijke toekomst viste; 'We moeten zeker geen twee centra binnen de uitvoerende macht creëren. (de macht van de premier uitbreiden ten koste van de president, JM) … Ons staatssysteem moet zich ontwikkelen in de richting van een effectieve interactie tussen de uitvoerende, de rechterlijke en de wetgevende macht.' Deze uitspraak was weer een reden voor kenners om te concluderen dat Poetin waarschijnlijk niet op de premierstoel gaat zitten.

Rossiiskaja Gazeta kreeg een antwoord op vraag waarom Poetin de beslissing nam om de Verenigd Rusland lijst aan te voeren: 'Ik denk terug aan het begin van de jaren 90, toen het met een onbekwaam parlement onmogelijk was om heldere beslissingen te nemen. … In 2007 en 2008 hebben we verkiezingen en daarna zal er in het Kremlin een ander persoon zitten. In die situatie is het essentieel om de stabiele ontwikkeling van ons land te waarborgen. Het is moeilijk om de vinger op de knip te houden en tegelijk iedereen te laten meedelen. Het is van het grootste belang dat het volgende parlement na de verkiezingen bekwaam zal zijn.'

Kommersant schrijft dat de SPS een klacht heeft ingediend waarin de partij Poetin beschuldigt van politieke agitatie voor de partij Verenigd Rusland terwijl hij zijn functie als president uitoefent. Officieel mag hij dat alleen in zijn vrije tijd doen. Poetin zelf zei na afloop dat 'hij geen directe oproepen heeft gedaan om op één bepaalde partij te stemmen.' De kiescommissie deelt die mening. Ook de communisten zeggen een klacht in te zullen dienen. Zjoeganov eist ook drie uur prime time tv publiek. Officieel begint de verkiezingscampagne pas op 3 november.

No comments: