8/6/07

Kort nieuws week 31

Het sluwe voorstel van Gazprom dat het op Sachalin 1 gewonnen gas alleen verkocht mag worden aan de meest oostelijke Russische provincies krijgt steun van een overheidsorgaan. Gazprom hoopt zo het monopolie op de gasexport te behouden. Het consortium dat op Sachalin 1 boert, bestaande uit o.a. Exxon Mobil, zou immers ook graag zelf naar China willen exporteren. De interne Russisch prijs is 89,9 dollar per 1000m3. China zou wel 200 dollar willen betalen.

* Sachalin werd deze week ook getroffen door een aardbeving van 6,8 punten op de schaal van richter. In het stadje Nevelsk zijn 3242 inwoners dakloos geworden. Twee personen zijn omgekomen. Hulpverlening kwam pas echt goed op gang in de ochtend na de beving. Sergei Sjoigoe van de federale rampenbestrijding was er eerder bij dan de lokale gouverneur en zijn diensten. De laatste krijgt er van langs van de presidentiele afgevaardigde: 'Hoe bedoel je, je bent er 'al'?, zou hij gezegd toen hij de goeverneur eindelijk ter plaatse was. Ook Poetin is niet geamuseerd. 'Waarom moesten de mensen en hun kinderen in tenten op betonnen grond slapen?' Ekspert wijst op het gebrek aan preventieve maatregelen die in Japan gewoon zijn.

* In Sverdlovsk, 15 kilometer van Jekaterinenburg zijn 95 patiënten gediagnosticeerd met de veteranenziekte. In de periode dat de waterleiding voor tien dagen was stilgelegd was er in één van de buizen een poel achtergebleven waarin de legionellabacterie zich kon vermenigvuldigen. Na het aansluiten van de warme water toevoer werden de ziektekiemen over de huishoudens verspreid. De buizen worden nu opnieuw doorgespoten met chloorwater. Presidentiële afgevaardigde Latysjev waarschuwt dat dit in elke – ook veel grotere – steden kan gebeuren. Gouverneur Rossel lacht het probleem weg: ‘In de natuur zijn er zoveel microben dat het een wonder is dat de mens überhaupt nog leeft.’

* Gouverneur Proesak van de Novgorod regio heeft zelf zijn ontslag ingediend. Tijdens de eerste periode van zijn 16 jaren als gouverneur gold hij als een zeldzame democraat. De laatste tijd gingen er echter veel geruchten dat de criminele wereld bijna volledige controle over de provincie had gekregen. Zijn opvolger Sergei Mitin stond al in de coulissen klaar. Hij heeft werkervaring op verschillende ministeries; economische ontwikkeling, industrie en landbouw.

* Kadyrov, president van Tsjetsjenië, probeert de in zijn republiek werkzame NGO’s te dwingen hun kantoor in Grozny te vestigen. De stad zou niet alleen veiliger zijn dan omliggende regio’s, het zou ook goed zijn voor de werkgelegenheid in Grozny. Wellicht inderdaad geen slecht idee. Enkele organisaties waaronder het Rode Kruis zijn al verhuist. De manier echter waarop Kadyrov de andere organisaties probeert te dwingen binnen twee weken hun spoor te volgen stuit menigeen tegen de borst. Een woordvoerder van het federale Ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat Kadyrov daar geen bevoegdheid toe heeft en dat de organisaties zelf mogen beslissen waar hun kantoor te vestigen.

* In Tatarstan zijn vier leden van de terroristische cel ‘de islamitische jamaat’ veroordeeld tot celstraffen van tussen de 3,5 en 17 jaar lang. Twee inwoners van Tatarstan pleegden in twee jaar elf aanslagen op industriële doelen in Tatarstan zelf en omliggende provincies. Daarbij kwamen geen mensen om. Ze leerden het vak in een Tsjetsjeense bende. De twee veroordeelden met de lagere straffen zijn hun Tsjtejeense connecties die de explosieven leverden.

* Loezjkov wil de quota voor de instroom van migranten - uit landen die geen visa verplichting kennen - inperken van 750.000 tot 250.000. Volgens onderzoek van de lokale overheid heeft het Moskouse bedrijfsleven niet meer arbeidskrachten nodig. Alles wat extra komt zou slechts in het illegale circuit komen. Critici zeggen dat slechts een derde van de bedrijven aan dat onderzoek meewerkte en dat er werk is voor veel meer migranten. Door de plannen van Loezjkov komen deze banen straks in de illegaliteit.

* De Centrale Bank wil haar relaties met de commerciële banken wat lucht geven door ook in Rusland genoteerde aandelen te erkennen als onderpand bij de herfinanciering van de schulden die deze banken bij de CB hebben. Analisten stellen twijfels bij het nut van dit voorstel. De bedrijven waar je als bank aandelen van zou willen bezitten staan immers niet op de Russische maar op buitenlandse beursen genoteerd.

* Price Waterhouse Coopers heeft bij het Hoogste Arbitrage Hof (VAS) een kleine overwinning geboekt in de juridische strijd met de Russische belastingdienst. PWC zou in 2002 belasting hebben ontdoken door in Rusland vervulde diensten te boeken als door de Nederlandse vestiging uitgevoerde handelingen. Het VAS draait de bewijslast echter om. PWC hoeft niet langer haar onschuld te bewijzen en de belastingdienst moet nu schuld kunnen aantonen. De belastingdienst zegt in een eerste reactie met meer bewijs te zullen komen.

* Er is een nieuwe getuige in de zaak tegen Aleksei Frenkel, de bankier die verdacht wordt van de moord op Centrale Bank manager Andrei Kozlov. Volgens deze nieuwe getuige zei Frenkel kort voor de moord ‘dat Kozlov er snel niet meer zal zijn. Velen inclusief de Centrale Bank zullen op zijn gebeente dansen en wij zullen onze problemen oplossen.’ Frenkel blijft volhouden dat hij erin geluisd wordt. Ook anderen hebben motieven. Zijn advocaat wijst op een op dit moment lopende zaak in Oostenrijk waarbij de Diskont bank betrokken is. Twee weken voor de moord had Kozlov deze bank de licentie ontnomen. Ook is er de Satoern bank. Documenten over deze bank zouden angstvallig buiten het onderzoek worden gehouden, aldus de advocaat. De zaak zal waarschijnlijk binnenkort worden overgedragen aan de rechtbank van Moskou. Het recht zal gesproken worden door een jury.

No comments: