5/28/07

Russisch geld stroomt terug in de vorm van kredieten

22 mei 2006

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=767358

Rosstat berekent de instroom van buitenlandse investeringen in het eerste kwartaal van 2007 op 24,6 miljard dollar. Daarmee komt het totaal bedrag aan buitenlandse investeringen in de Russische economie op 151 miljard dollar, een groei van 33,1% ten opzichte van 1 april 2006.

De instroom van 24 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2007 is 2,8 maal zoveel als in dezelfde periode van het vorige jaar. Van deze 24 miljard wordt er 8,4 miljard geïnvesteerd in de delfstoffenindustrie, 7,9 miljard in de handel en 3,3 miljard in de verwerkingsindustrie. De verhoudingen tussen de sectoren veranderen nauwelijks.

Ditzelfde geld ook voor de herkomst van de investeringen. Kommersant concludeert dat de herinvestering van in feite Russisch geld vanuit belastingparadijzen blijft domineren: Cyprus (2,8 miljard), Luxemburg (4 miljard) en ook in dit rijtje: Nederland (7,7 miljard)

Opvallend is dat de groei van het totaal investeringen met name veroorzaakt wordt door een drievoudige groei van kredieten. (14,7 miljard) Portefeuille investeringen nemen lichtjes af. (197 miljoen) Directe investeringen stijgen 2,5 maal (9,8 miljard). Van deze 9,8 miljard directe investeringen is echter het grootste deel (7,4 miljard) kredieten verstrekt vanuit buitenlandse organisaties van mede-eigenaren. Deze vorm van investering groeide 15-voudig ten opzichte van het eerste kwartaal van 2006.

Een expert van de Wereldbank verklaart de groei van het aantal investeringen vanuit de verkoop van de activa van Joekos. Gavrilenkov van Troika Dialog zegt dat de toename van met name de kredieten verband houdt met de stijgende koers van de roebel. 'Over de grens lenen is onder deze omstandigheden gewoon goede business'.

No comments: