5/28/07

Dodelijke werkdruk mijnbouw

25 mei 2007

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=768565

Donderdag 24 mei, stierven 38 mijnwerkers na een methaanexplosie in een schacht van de Joebeleinaja mijn. De explosie volgt twee maanden na gelijk incident in de Oeljanovskaja mijn van hetzelfde bedrijf Joezjkoezbassoegol waarbij 110 doden vielen. Ook nu was er geknoeid met de apparatuur mechanisme dat voor te hoge methaan gehaltes in de lucht had moeten waarschuwen.

Mijnwerkers berichten dat de hoeveelheid methaan in de schacht in de afgelopen weken was toegenomen tot 10%. Het werk zou stilgelegd moeten worden bij een methaangehalte van 2%. De bestuurders van het veiligheidsysteem werden op straffe van ontslag gedwongen een officieel gehalte van 0,6% te melden. Onderzoek naar de explosie in de Oeljanovskaja mijn wees uit dat een ‘hacker’ met het systeem geknoeid had.

In de afgelopen maanden heeft het federale toezichtorgaan, Rostechnadzor na kleinere niet fatale explosies in februari en maart tevergeefs gepoogd stillegging van de Joebeleinaja mijn af te dwingen bij de lokale rechter. Nu wil Rostechnadzor de licentie in te trekken voor alle mijnen van Joezjkoezbassoegol. De beslissing ligt echter opnieuw bij dezelfde rechter. Kommersant laat impliciet merken dat het verwacht dat de rechter door het bedrijf omgekocht is.

De raad van directeuren van de Evrazholding, voor de helft eigenaar van Joezjkoezbassoegol, heeft al te kennen gegeven de andere 50% van de aandelen te willen opkopen. Rossiiskaja Gazeta hint richting een deal met gouverneur Toeleev waarbij de licenties niet ingetrokken zullen worden maar het operationele management van alle mijnen wordt vervangen.

Evrazholding zou al een reeks nieuwe veiligheidsmaatregelen klaar hebben liggen (op papier) maar deze niet op tijd hebben kunnen invoeren wegens tegenwerking van het mijnmanagement, naar alle waarschijnlijkheid ook deels aandeelhouders.

Een manager ontkent dat het systeem schuld draagt aan de explosie. 'Dit kan in elke mijn in Koezbass gebeuren.' Vervanging van het hele management zou alleen maar tot meer gevaar leiden en de productie praktisch stilleggen. Volgens hem draagt de overheid schuld aan de situatie. Technologische innovatie op het gebied van mijnbouw is verwaarloosd. Er zou al lang een systeem moeten zijn dat continu de lucht zuivert. Dan zouden we de gewraakte methaandetectie apparatuur niet eens nodig hebben.

No comments: