5/28/07

Kort nieuws week 21

De Russische kranten zijn een stuk minder verbloemend over de politieke crisis in de Oekraïne dan hun westerse collega’s. Joestsjenko’s poging om directe controle te krijgen over de binnenlandse troepen en het leger wordt geïnterpreteerd als de voorbereiding tot een putsch die het land aan de rand van de afgrond had kunnen brengen. Kommersant meldt dat 200 leden van de staats bewakingsdienst van Joestsjenko hun ontslag hebben ingediend toen het erop leek dat de president met geweld de generaalprocureur zou willen afzetten. De officiële redenen voor het ontslag van de generaalprocureur wordt ook in twijfel getrokken. Deze zou zijn tweede functie, de reden voor zijn ontslag door de president, al lang hebben neergelegd. Rossiiskaja Gazeta vraagt zich of Joestsjenko die informatie bewust negeerde of dat de haviken in het oranje kamp deze informatie bewust voor de president hebben achtergehouden

De federale Doema heeft na de eerste lezing het budget voor de jaren 2008-2010 aangenomen. Minister van Financiën Koedrin: het budget verenigd langdurige stabiliteit en de diversificatie van de economie. Stepasjin van de rekenkamer wijst erop dat het niet zo maar een budget is maar de laatste wil van president Poetin. De communisten en linkse nationalisten stribbelden nog wat tegen. Zjirinovskii’s LDPR gaf zoals verwacht de doorslag. Hij had uiteraard ook nog een mooie analogie: Rusland is als het ware een sportman die zijn tegenstanders langzaam inhaalt. Nu loopt hij nog op doping, ten gevolge van de hoge olieprijzen. Binnenkort loopt hij ze echter ook zonder doping voorbij.

Het ministerie van economische ontwikkeling heeft een goede kans om de controle over de gouverneurs te gaan leiden. Het beleid van de gouverneurs zou gecontroleerd gaan worden op basis van 700 sociaaleconomische indicatoren in 25 sectoren. Belangrijk is de transparantie van het systeem. Dit kan een einde maken aan vermoedens over politieke motieven bij het ontslag van bepaalde gouverneurs door de president. In 2008 zou het systeem in werking moeten treden. Dit lijkt nog een nagel in de doodskist van het slecht functionerende ministerie van regio’s.

De Doema bereid een wet voor over het jongerenbeleid. De wet reguleert onder andere de subsidies voor jonge gezinnen, jonge wetenschappers en jonge artiesten. Meest besproken is het deel waarin de financiering van jongerenorganisaties besproken worden. De wet zal naar alle waarschijnlijkheid alleen geregistreerde organisaties financieren, dat wil zeggen de niet-oppositionele organisaties. Positief is echter weer wel dat de financiering van de eerste groep transparanter zal worden.

Eindelijk een leuk en ludiek antwoord op de mars van hen die niet akkoord gaan. Een protestmars in Tsjeljabinsk bestaande uit 150 deelnemers werd plots geconfronteerd met een tegendemonstratie van 100 studenten sport en beweging op ski’s. Ze droegen spandoeken met leuzen zoals ‘wij willen sneeuw, wij willen winter’ en ‘rot op zomer; wij gaan met jou niet akkoord’. Elders in Moskou en omgeving gingen 20.000 jongeren de straat op om aan te tonen dat zij in staat zijn elke mars van hen die niet akkoord gaan te overtreffen.

Poetin liet op maandag een proefballonnetje op. Het stabiliteitsfonds, straks reservefonds, zou deels geïnvesteerd kunnen worden in blue chips van Russische bedrijven. Het ministerie van financiën en de experts vinden het een slecht idee. De markt zou oververhit kunnen raken en wanneer de overheid aandelen koopt van zijn eigen bedrijven hebben deze bedrijven helemaal geen stimulans meer om beter te presteren.

No comments: