1/25/08

Olieprijzen

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=842732
http://www.rg.ru/2008/01/11/a200158.html

Er wordt gespeculeerd over de olieprijzen in het nieuwe jaar. Wellicht net als vorig jaar een kleine dip, gevolgd door nieuwe records?

"De verwachte daling van wereldprijzen voor olie in combinatie met de vanaf 1 februari in werking tredende recordheffing op de export van olie zet de financiële resultaten van de Russische oliebedrijven onder druk", aldus Kommersant. De IEA verminderde de prognose voor de wereldvraag naar olie in 2008 met 130.000 vaten per etmaal tot 1,98 miljoen vaten per etmaal. Reden is de terugslag van de Amerikaanse economie. Men verwacht dat met de vraag ook de prijs zal dalen. De exportheffing op olie wordt per 1 februari verhoogt van 275,4 dollar per ton tot 333,8 dollar per ton. Dit is volgens kommersant de meest ingrijpend verhoging van de heffing ooit.

De situatie is vergelijkbaar met het begin van 2007, toen 'de twee schaarhelften van (minister van financiën, JM) Koedrin' (dalende olieprijzen en stijgende exportheffingen) de kapitalisatie van de sector aanzienlijk beperkten.

Wanneer de prijzen boven de 80 dollar per vat blijven, zullen de financiële resultaten van de oliebedrijven gelijk zijn aan het tweede en derde kwartaal van 2007, zegt een expert van Oeralsib. De bedrijven komen pas echt in de problemen wanneer de prijs onder de 75 dollar per vat daalt.

Een expert van de Alfa Bank betwijfelt of de dalende olieprijzen invloed zullen hebben op de aandelenkoersen van de oliebedrijven. Begin vorig jaar daalden de olieprijzen zelfs even met 36%. "Dat zien we nu nog niet gebeuren". Hij denkt dat het risico van een prijsdaling al in de aandelenkoersen van de oliebedrijven besloten ligt. "Toen de olieprijzen door het dak gingen, groeiden de aandelen niet noemenswaardig."

Kommersant legt nog even uit hoe zwaar de Russische oliebedrijven wel niet belast worden: Naast de exportheffing van 334 dollar wordt er nog ongeveer 130 dollar aan de staat betaald in de vorm van belasting op grondstoffen (NDPI). Daarmee draagt de olieproducent 72% van de verkoopprijs van olie af aan de staat. In april 2006 was dit percentage nog 61%.

Evsei Goervitsj, van de Economische Expert Groep dat onafhankelijk advies aan economische ministeries levert, voorspelt juist stijgende olieprijzen. Hij zegt in Rossiiskaja Gazeta, dat de olieprijzen dit jaar wel kunnen stijgen tot 150 of zelfs 200 dollar per vat.

De Russische overheid berekent het federale budget nu op grond van een olieprijs van 74 dollar per vat. Goervitsj verwacht daarom dat de overheid door de hoge olieprijzen in het komende jaar een 'extraatje' van 90 miljard dollar, of 5% van het BNP, tegemoet kan zien. Het bedrijfsleven en niet allen de olie en gassector zou kunnen rekenen op extra inkomsten van 23 miljard dollar, of 1,5% van het BNP. Dit leidt allicht tot een verdere stijging van de salarissen.

Het Stabiliteitsfonds wordt opgesplitst in een Reservefonds en een Fonds voor Nationale Welvaart. Omdat het eerste fonds stationair op 10% van het BNP blijft is het met name de vraag wanneer en waaraan het Fonds voor Nationale Welvaart wordt uitgegeven. Wil men de huidige generatie gepensioneerden een beter leven bieden met het risico van een scherpe inflatiestijging of bewaart men het geld voor later om de vergrijzing op te vangen zonder belastingverhogingen door te voeren?

Een inflatie van 8,5%, zoals ingeschat door het kabinet, lijkt bijna niet te waarborgen. Het cijfer zal hoger uitvallen. Inflatie is volgens Goervitsj "de prijs, die we moeten betalen voor de over het algemeen voor onze economie positieve tendens van de stijgende olieprijzen".

No comments: