6/3/08

Veehouderij

De landbouw krijgt wel overheidssteun. Zeker nu de schuldvraag over de recente inflatiepiek grotendeels wordt doorverwezen naar prijsschommelingen op de wereldmarkt, groeit de roep om een ‘onafhankelijke’ voedselvoorziening.
Ekspert interviewt Moesjeg Mamikonjan, de president van de Russische Vleesunie. Ook in deze branche lijkt er een einde te komen aan een reeks goede jaren. In de jaren 2005 en 2006 steeg het aantal stuks slachtvee en slachtkippen met 14,4%. Voor de jaren tot 2012 wordt er een jaarlijkse groei van 5% voorspelt. Veel boerenbedrijven stellen hun plannen bij, aldus Ekspert. Men rekent nu op lagere groeipercentages en een langere terugverdientijd van investeringen.

Stijgende prijzen voor met name voeder, elektriciteit en gas hebben de productiekosten voor vleesproductie met 50 tot 60% doen groeien. Omdat het vlees in de winkelschappen moet blijven concurreren met geïmporteerde producten, stijgen de verkoopsprijzen nauwelijks en zijn het de boerenbedrijven, die de zwaarste klap opvangen. Ekspert noemt cijfers, die aantonen dat de groei van het stuks vee dit jaar driemaal lager ligt dan in dezelfde drie maanden van het voorgaande jaar.

“De eerste prioriteit ligt bij de pluimvee-industrie”, zegt Mamikonjan. Kip is het meest goedkope stuk vlees en heeft daarmee een belangrijke sociale functie. Daarnaast is het veel eenvoudiger om de productie in een kippenhouderij te moderniseren als in bijvoorbeeld een varkenshouderij. Op dit moment kunnen alleen bekende Russische merken zoals Petelino en Elinar concurreren met de goedkope import. Daarom moeten de veehouders de overheidssubsidies ook kunnen gebruiken voor marktonderzoek, reclame en promotie. Overigens is het niet zo dat geïmporteerd vlees een betere naam heeft. “Russische consumenten hebben een voorkeur voor eigen producten. Dat is overigens zo in elk land. Zelfs binnen regio’s zijn er voorkeuren.”

Mamikonjan vindt dat de overheid te weinig doet voor de eigen veehouderij. Instrumenten zoals importheffingen, importquota en een extra compensatieheffingen voor bijvoorbeeld gesubsidieerde EU producenten worden te weinig ingezet. Dit komt naast de stroperige besluitvorming ook door verplichtingen die Rusland in het kader van WTO toetreding aan is gegaan. Toetreding tot de WTO komt voor de vleesindustrie te vroeg. “Op dit moment hebben we te weinig ‘supermoderne’ bedrijven die met het buitenland kunnen concurreren. Met de tijd zal dit aantal groeien.” “Toen de markt met enorme snelheid groeide, was er plaats voor een harmonische ontwikkeling van zowel de import van vlees als de eigen productie. Deze tijd is echter voorbij. De marktgroei is er nog, maar is afgenomen. Onder deze omstandigheden moet de import worden beperkt.”

De markt voor kippenvlees blijft overigens wel groeien, denkt Mamikonjan. “In Sovjettijden werd er veel rundvlees geproduceerd. Dat was ineffectief. Sinds de perestrojka oriënteren we ons op westerse ervaring en geven we de voorkeur aan kippenvlees. Terwijl kippenvlees nu 30% van de markt inneemt, zal dat over enkele jaren 40 tot 45% zijn.”

Er is veel wantrouwen richting de supermarktketens: “Nog 6 of 7 jaar en de ‘ketens’ zullen prowesters zijn; Dan nodigen ze hun Poolse en Europese partners uit, die hun van vlees voorzien.” “Hoe kan het zijn dat alle ketens rendabel zijn? Waarom gaan er geen ketens failliet, maar wel vleesfabrieken? Theoretisch is het onmogelijk dat ze allemaal effectief werken.”

Ook Mamikonjan toont zich een voorstander van voedselbonnen voor bijvoorbeeld graanproducten, zodat minima extra geld hebben voor een stuk vlees.

No comments: