6/3/08

Extra overheidsuitgaven

“In de 20 dagen dat hij premier is heeft Poetin de overheidsuitgaven voor 2008 verhoogd met een snelheid van 6 miljard roebel per dag”, schrijft Kommersant. De verkiezingsbeloften zijn omgezet in extra uitgaven van 120,4 miljard. Dit is ongeveer 2% extra ten opzichte van de totale uitgaven voor 2008 van7.022 miljard. Daarbij rekent het Ministerie van Financiën dit jaar nog steeds op een overschot van 1.943,7 miljard, aldus Rossiiskaja Gazeta.

Volgens Koedrin brengen de extra uitgaven het voornemen om de inflatie tot maximaal 10,5% te beperken niet in gevaar. Het extra geld zou niet uit olieopbrengsten (export), maar uit de reële economie komen, citeert Kommersant. Volgens Rossiiskaja Gazeta is 111,7 miljard vrijgekomen door een herberekening van de staatsschuld naar de huidige roebelkoers. De rest zijn niet uitgegeven middelen voor inmiddels afgeronde programma’s.

Voorts is er goed nieuws vanuit de Centrale bank. Daar zegt men dat het geld in omloop(M2) op 1 mei 2008 met slechts 33% is gegroeid ten opzichte van dezelfde datum in 2007. In heel 2007 kwam deze waarde nooit onder de 47%, aldus Koedrin.
Er gaat 8,9 miljard naar de behuizing van oorlogsinvaliden en slachtoffers van WO2. Voor dezelfde groep wordt 4,4 miljard uitgetrokken voor vervoerskosten of een vervangende financiële compensatie. 4,8 miljard wordt besteed aan de recent door Medvedev aangekondigde verhoging van uitkering voor mensen, die vanwege de zorg voor invaliden en bejaarden zelf niet kunnen werken.

Voor sociale programma’s, gezamenlijk uitgevoerd met de regionale overheden, komt een extra 19 miljard beschikbaar.

De landbouw krijgt een extra 49,5 miljard roebel, waarvan 31,5 miljard naar de Rosselchozbank voor het maken van interventies op de graanmarkt. De veehouderij krijgt de rest in de vorm van subsidies.

Er wordt 14,2miljard uitgetrokken voor het betalen van schadeclaims; 5 miljard aan burgers en de rest aan militairen. Deze schadeclaims hebben zich sinds het begin van de jaren ’90 opgehoopt.

Tien miljard wordt gereserveerd voor leningen aan ander landen. Uiteraard in ruil voor contracten met het Russische bedrijfsleven.

Er gaat 39 miljard extra naar ‘Olimpstroi’, het overheidsbedrijf dat de voorbereidingen op de Winterspelen in Sotsji coördineert. Het geld gaat naar zeggen naar de bouw van infrastructurele projecten, maar de journalisten denken dat het meeste geld nodig is voor het opkopen van de grond onder de Olympische objecten.
Voorts wordt er naast de genoemde 120 miljard nog geld extra geld uitgegeven aan ‘budgettaire investeringen’, voor zover ik het goed begrijp middelen, die voor het volgende jaar ingepland stonden: 37,6 miljard voor sociale steun aan specifieke groepen burgers, 29,9 miljard voor een verhoging van salarissen en 19,7 miljard voor het ministerie van defensie ter compensatie van hoge prijzen voor diesel en benzine, alsmede voor nieuwe uniformen.

No comments: