2/5/08

Verkiezingscampagne Medvedev

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=847526
http://www.levada.ru/press/2008013101.html
http://www.rg.ru/2008/01/29/vybory.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=847150
http://www.expert.ru/articles/2008/01/30/medved
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=848513
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=847895

Hoewel de verkiezingscampagne officieel op 2 februari begon, trekt de Medvedev karavaan al een tijdje door het land. Op 29 januari bezocht hij de beroepsvereniging voor juristen en de raad voor onafhankelijke vakbonden.

Aan de juristen vertelde hij dat zij als beroepsgroep een belangrijke rol spelen in de formatie van de samenleving. “Op jullie schouders rust de sociaaleconomische en politieke situatie in het land”, parafraseert Kommersant. Er wordt breed gespeculeerd dat in het Rusland van Medvedev zijn juristenvrienden op hoge posten zouden kunnen rekenen.

De vakbondsleiders zullen daar zelf niet op rekenen. Medvedev prees hen voor de vruchtbare samenwerking met de overheid. Uit de zaal klonk de roep om een apart ministerie voor arbeid. Medvedev antwoordde dat een willekeurig ministerie ‘goed zaken moet kunnen doen en niet alleen maar de eigen broek op moet kunnen houden’. Het plan van de presidentskandidaat voor mogelijke loonsverhogingen wordt pas na 2 februari verwacht.

Op 30 januari spraken Poetin en Medvedev voor de Russische Veiligheidsraad over het milieuvraagstuk. Elders hierover meer.

Op 1 februari bekeken de president en zijn beoogde opvolger een cadettenschool in Kozakkenland bij Rostov aan de Don. Zo’n bezoek is uiteraard bedoeld voor de patriottische kiezer. Het relaas van Kommersant journalist Kolesnikov is hilarisch. Een cadet raakt zenuwachtig , wanneer de president hem in het computerlokaal vraagt of hij ook een eigen site heeft en of Poetin die mag zien. Kolesnikov beschrijft hoe ook de president in lichte paniek raakt ,wanneer de foto’s op de site niet openen. Kan het niet, of kan de president het niet? Medvedev probeert zijn mentor te reden en een goede beurt te maken als tech-savvy politicus, maar slaagt er evenmin in de foto’s te openen.

Later die dag bezocht Medvedev Krasnodar voor een tentoonstelling met plannen voor grote investeringsprojecten in Rusland. Hij liet qua economische plannen nog niet het achterste eindje van zijn tong zien en beperkte zich tot algemene oproepen voor publiekprivate samenwerking ter ontwikkeling van de regio’s. Aleksandr Sjochin, de voorzitter van de Industriële Raad, lobbyde bij Medvedev voor belastingverlagingen voor het bedrijfsleven.

De Centrale Kiescommissie zegt harde onderhandelingen te voeren met de grote televisiezenders in de hoop prime time te krijgen voor de verkiezingsdebatten. De zenders denken echter aan ’s ochtends vroeg, het midden van de dag en ’s avonds laat. Medvedev’s keuze om niet aan de debatten deel te nemen zal de zenders ook niet inspireren om de kopers van hun reclametijd te overtuigen, dat de mensen echt naar zo’n debat zullen gaan kijken. Tsjoerov – van de Kiescommissie – heeft zichzelf een opkomst van 60% ten doel gesteld. Een te stille campagne baart zelfs hem zorgen.

Maar wellicht hoeft Tjsoerov zich geen zorgen te maken. Volgens cijfers van het Levada centrum is 77% van de respondenten in meerdere of mindere mate geïnteresseerd in de presidentiële verkiezingen van 2 maart. 49% denkt zelfs dat - ondanks dat de uitslag vast lijkt te staan - de verkiezingen verandering zullen brengen in het eigen leven of dat van vrienden en familie. De verkiezing is dan wel geen spannende race, blijkbaar vinden veel Russen het toch belangrijk hun steun uit te spreken voor Poetin’s aangewezen opvolger. Bovendien denkt bijna de helft van hen dat de machtswissel van invloed zal zijn op hun leven.

Democratie betekent anno 2008 voor de respondenten van Levada immers geen spannende verkiezingsstrijd, maar ‘hoge levensstandaarden voor de bevolking’ (60%), ‘onafhankelijk rechtspraak en parlement’ (12%), ‘geheel onafhankelijk media (6%) ‘naleving van rechten van nationale en andere minderheden’ (5%).

Ekspert beschrijft de huidige status van de machtsoverdracht: “Medvedev bevindt zich in een vreemde situatie. De verkiezingen heeft hij al gewonnen. Dat begrijpt iedereen. De strijd aangaan voor een al vaststaande overwinning zou dom zijn. Achter hem staan de nationale leider (Poetin, JM), de bestuurspartij (Verenig Rusland, JM), de elites in het centrum en de regionen, de televisie en de gehele macht van bestuurlijke middelen. Tegenover hem staan de onsuccesvolle veteranen van voorgaande presidentiële campagnes en een onverstaanbare clown met een programma dat op een a4tje past. (Ekspert weet natuurlijk niet dat dit a4tje in Nederland even een electoraal succesvolle formule was, JM)

Medevev hoeft niets anders te doen dan de tijd tot de machtsoverdracht te gebruiken voor het beantwoorden van enkele vragen. “ … “Hij is voorlopig meer een plaatsvervanger dan ‘voortzetter’ van Poetin. Een ander spel kan er nu niet gespeeld worden. … Maar over enkele maanden breekt er een nieuwe toekomst aan. Niemand van de vertegenwoordigers van de macht wil het nog erkennen, maar de Poetinesque bestuursmethodes zullen ophouden te werken.

Ik merk dat de journalisten, die ik lees, verheugd zijn over de komst van Medvedev. Zijn stijl lijkt anders en gemakkelijker dan die van Poetin. Men weet echter niet wat hij straks gaat doen, dus gaat het gesprek vooral over de stijl. Ekspert vervolgt: “ Poetin bestuurde niet, hij voerde oorlog. Zelfs vreedzame zaken werden uitgevoerd of ten minste beschreven al waren het rapporten van de generale staf.” “De taak van Medvedev is nu het aangeven van een verandering van stijl. … De kandidaat Medvedev praat niet met hen die nog op hem zullen stemmen, hij praat met hen die zich al met de resultaten van de verkiezing verzoend hebben. Hij vertelt hen niet ‘wat’ er gaat komen, maar ‘hoe’ het gaat komen.”

No comments: