2/5/08

Immigratie

http://www.rg.ru/2008/01/31/narkotiki.html

Rossiiskaja Gazeta interviewt de kersverse voorzitter van een overlegorgaan voor GOS landen over het immigratievraagstuk. Het motto voor de toekomst is ‘hoe meer legale, hoe minder illegale migranten.’ Dat betekent betere informatie over beschikbaar werk in thuislanden en betere ontvangst in het land van aankomst met woonruimte, registratie, medische controle, een concreet aanbod van werk en zelfs ‘professioneel onderwijs’ (inburgeringcursus, JM).

Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn er in de voormalige Sovjet-Unie ongeveer 10 miljoen migranten aan het werk in een ander land dan hun thuisland. De migrant is in 9 van de 10 gevallen een man en in de leeftijd tussen de 18 en 39 jaar. Hij spreekt minder goed Russisch en heeft minder werkervaring dan enkele jaren terug.
De migratiedienst wil beter gaan samenwerken met de gemeentes. Het zijn volgens ‘de federalen’ vaak netwerken van gemeentelijke ambtenaren, die ‘slavenarbeid’ op werkplaatsen en bouwterreinen gedogen. Ook het bedrijfsleven kan helpen. Ik lees ook hier het buzzword van dit moment: publiekprivate samenwerking. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij ‘immigratiebeurzen’ (uitzendbureaus, JM) en hun nieuwe werknemers taallessen aanbieden.

Daarnaast wil de Migratiedienst meer samen gaan werken met drie non-gouvernementele organisaties, die een netwerk van informatiecentra met rechtsbijstand rondom treinstations en vlieghavens opzetten. Deze organisaties willen ook graag uitbreiden naar de hoofdsteden in de andere GOS landen.

No comments: