2/5/08

Inflatie

http://www.rg.ru/2008/01/29/inflacia.html
http://www.rg.ru/2008/02/02/inflyacia.html
http://www.expert.ru/articles/2008/01/31/infl/
http://www.rg.ru/2008/01/31/forum.html

Rossiiskaja Gazeta bespreekt de uitgangspunten van de drie betrokken ministeries voor het inperken van de inflatie. Het ministerie van financiën, het ministerie voor economische ontwikkeling en handel en het ministerie van landbouw zitten samen in een speciale werkgroep onder leiding van minister van financiën Koedrin. Alle drie benaderen ze het inflatieprobleem echter vanuit andere hoek. Ook de economische experts van Ekspert hebben een eigen mening.

Het ministerie van financiën let vooral op de monetaire factoren en met name de instroom van buitenlands kapitaal. Koedrin kondigde op het recente internationaal economisch forum in Moskou trots aan dat de instroom van buitenslands kapitaal dit jaar verdubbeld is van 42 miljard tot 82 miljard dollar. Dit succes biedt hem echter ook kopzorgen. Deze instroom van kapitaal wordt niet ‘gesteriliseerd’ in stabiliteitsfondsen zoals de petrodollars, maar vindt zijn weg naar de economie en doet zo de geldmassa groeien. Het ministerie van financiën en de Centrale Bank kondigen aan te willen gaan kijken of Russische staatsbedrijven wel zoveel geld uit het buitenland moeten lenen. Het motto van het ministerie van financiën blijft wat het was: inflatie bestrijden doe je door de geldmassa te beperken.

Op hetzelfde forum zegt de voormalig minster van economische ontwikkeling Herman Gref iets heel anders: “Met het ‘steriliseren’ van financiële middelen alleen, overwin je de inflatie niet. De vraag naar geld bestaat. En als Russische banken en bedrijven niet hier kunnen lenen dan doen ze het wel in het buitenland. En dan wordt de Centrale Bank toch gedwongen om valuta op te kopen en roebels uit te geven. Dat drijft de inflatie op.”

Enkele door Ekspert geïnterviewde economen denken dat de overheid niet zou moeten willen proberen de consumptie te drukken, maar juist de productie zou moeten willen vergroten. Het middenbedrijf heeft veel behoefte aan langlopende investeringen om de eigen productie te ontwikkelen en uit te breiden. De groei van de inflatie ligt in het feit dat de salarissen met 20 tot 30% per jaar stijgen, maar de productiviteit van arbeid slechts met enkele procenten. Niet de vraag, maar het aanbod veroorzaakt volgens hen het probleem.

Het ministerie voor economische ontwikkeling en handel ontkent het belang van de monetaire factoren niet, maar legt de grootste verantwoordelijkheid bij de prijsstijging van basisproducten. Rusland produceert zelf te weinig, waardoor er veel geïmporteerd moet worden en de Russische markt beïnvloed wordt door prijsstijgingen elders . Terwijl de inflatie over het jaar 2007 berekend is op 11,9%, steeg de prijs van brood in 2007 met 22,4%, de prijs van zonnebloemolie met 52,3%, melk met 30,4%, eieren met 28,7% en kaas met 56,3%.Het zijn vooral deze basisproducten, die de inflatie doen stijgen. Ook treffen de prijsstijgingen van deze producten juist de minst beschermde lagen van de bevolking.

Voorlopig is er voor enkele basisvoedselproducten een prijsakkoord tussen producenten en handelaars gesloten. Deze overeenkomst , die zojuist verlengd is tot mei, wordt gezien als een noodoplossing. Een negatief gevolg van deze oplossing is, volgens Ekspert, dat er minder van deze basisproducten in de schappen komen te liggen en dat de winkelketens hun winstmarges halen door de prijzen van de ander producten te verhogen.

Het ministerie voor economische ontwikkeling en handel heeft op de lange termijn meer vertrouwen in de ontwikkeling van concurrentie op de eigen markt voor landbouwproducten en algemene programma’s ter stimulering van de landbouwsector zoals gesubsidieerde kredieten. De door Ekspert geïnterviewde economische experts denken ook aan belastingvoordelen.

Een belangrijke kostenpost voor de landbouwproducenten zijn de stijgende prijzen voor energie en bouwmaterialen. Georganiseerde strijd tegen kartelvorming en de invoering van handel op beurzen zouden volgens het ministerie de ergste prijsstijgingen moeten drukken.

Het ministerie van landbouw wil nog meer voor de landbouwsector doen. Nu betaalt een boerenbedrijf de energiekosten vooraf. De landbouw sector zou meer financiële vrijheid krijgen wanneer het pas naderhand voor de energiekosten zou hoeven betalen. Ook moet energiebesparende technologie gestimuleerd worden. Nu is het energieverbruik ten opzichte van het bruto binnenlands product 3 tot 4 keer hoger dan in EU landen.
Er is nog een manier om naar de zaak te kijken. Economische experts wijzen op het gebrek aan personeel als oorzaak voor inflatie. “We moeten zelfs komkommers uit India importeren omdat er niet genoeg handen zijn voor de oogst in eigen land. Door de slechte oogst in India groeien de prijzen.“

Prioriteiten zijn er genoeg, zo denk ik. Maar weet de werkgroep onder leiding van Koedrin deze om te zetten in een praktische en doelmatige aanpak?

No comments: