2/5/08

Milieu

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=847454
http://www.rg.ru/2008/01/31/ekologia.html
http://www.rg.ru/2008/02/02/priroda.html

Zowel Poetin als Medvedev hielden voor de Russische Veiligheidsraad een toespraak over het belang van het milieuvraagstuk voor de economische ontwikkeling van Rusland. Cynicus Kolesnikov van Kommersant merkt op dat ‘Poetin op dezelfde manier over het milieuvraagstuk praat als dat hij over het internationaal terrorisme oorpraat. ‘ Medvedev noemt hij deels schertsend ‘het meest heldere voorbeeld van betrokkenheid bij het milieuvraagstuk en een gentlemen-like oplossing voor de oplossing. In een land van blinden is eenoog koning, moet Kolesnikov gedacht hebben. Rossiiskaja Gazeta geeft beide leiders wat meer krediet en vertelt netjes over de inhoud van de toespraken. Deze zijn overigens hier in het Engels te lezen.

Zelf ben ik wel onder de druk van de toonzetting. Het milieuvraagstuk lijkt niet langer gezien te worden als liefdadigheid of show voor de wereldgemeenschap, maar men schijnt bewust te zijn geworden van de economische noodzaak van het probleem. De demografische aspecten zijn de slagroom op de taart.

Zo zegt Poetin “dat de verdere economische groei gebaseerd moet zijn op hoge ecologische standaarden … en direct verband heeft met een stijging van de productiviteit van arbeid”. Medvedev: “Vervuilende productie is niet allen verkwistend en energieslurpend, maar ook zeer gevaarlijk voor de mens en bovenal volstrekt niet concurrerend. … Al in de nabije toekomst kan het Russische bedrijfsleven de toegang tot de internationale markt ontzegd worden op grond van het voorwendsel dat onze producten niet aan de milieunormen voldoen. … Bovendien is innovatieve milieutechnologie geen extra uitgave, maar een zelfstandige en perspectiefrijke markt.”

Medvedev: “Boetes op milieuovertredingen liggen tien of zelfs honderd maal zo laag als de bedragen waarvoor milieuvergunningen gekocht worden. Dit systeem van betaling is een inkomstenbron voor een aanzienlijk deel van de federale en regionale bureaucratie. … Milieueisen moeten niet bepaald worden aan de hand van individuele afspraken, maar technische normen en deze normen moeten middels begrijpelijke procedures worden vastgesteld.” Medvedev wil doublerende functies van de verschillende overheidsorganen (Rostechnadzor, Rosprirodnadzor, Rospotrebnadzor, Rosselchoznadzor) samenvoegen.

Rossiiskaja Gazeta bericht in een ander artikel dat Rusland en China afspraken gemaakt hebben over ‘het rationeel gebruik van rivieren die over de landsgrenzen stromen.’ Het gaat voornamelijk over het voorkomen van verdere vervuiling van de rivier, de Amoer. Volgens minister Troetnev komt de overeenstemming nu voor de Chinese leiding het milieuvraagstuk een prioriteit geworden is. En voor Rusland ook, voegt hij daar - nog wat onwennig - aan toe.

No comments: