2/5/08

Belastingen

http://www.expert.ru/articles/2008/01/29/nalog
http://www.expert.ru/printissues/d/2008/02/nalogovye_novacii/

Het ministerie van financiën zegt bij monde van plaatsvervangend minister Sjatalov twee nieuwe wetsvoorstellen voor te bereiden. Het ministerie komt zo deels tegemoet aan de wensen vanuit het bedrijfsleven en denkt ook iets voor de werknemers te kunnen doen.

• Holdingmaatschappijen hoeven over hun ondernemingen niet langer afzonderlijk winstbelasting te betalen. Is de ene onderneming winstgevend en draait de ander verlies, dan werd er vooralsnog belasting betaalt over de winst van de winstgevende onderneming. Volgens het nieuwe voorstel mag de holdingmaatschappij de negatieve resultaten van verliesdraaiende ondernemingen aftrekken van de positieve resultaten van winstgevende ondertekeningen. Zo blijft er voor de holding meer geld over om te investeren in ontwikkeling en nieuwe projecten.

• Daarnaast wil het ministerie de omzetbelasting aanpassen. Het moet voor de Belastingdienst mogelijk worden om bepaalde aspecten van de BTW te compenseren of verlagen. Nu kan er geen onderscheid gemaakt worden. Er wordt flink gelobbyd om bepaalde sectoren van de industrie, gebieden of producten door verlaging van de omzetbelasting een grotere winstmarge te bieden en aantrekkelijker te maken voor investeringen.

• De Gemeenschappelijke Sociale Belasting wordt deels omgezet naar een verzekeringssysteem. Sinds 2000 verzamelt de overheid alle sociale belastingen en bepaalt vervolgens waar die besteed worden. Er is geen duidelijk verband tussen de afgedragen kosten en de verleende voorzieningen. De werkgever zou in de nabije toekomst voor hun werknemers direct premies kunnen gaan afdragen aan een pensioenfonds, een gezondheidsverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering etc. Er blijft mogelijk een kleinere sociale belasting bestaan voor de financiering van het basisdeel van het pensioen, kinderbijslag etc. Ook wordt het aantrekkelijker voor werkgevers om extra voorzieningen aan te bieden aan hun werknemers. Nu worden die nog dubbel belast.

• Het ministerie gaat bekijken of ook bijdrages van de werkgever aan het spaarpensioen vrijgemaakt kunnen worden van belastingheffing.

• De plannen voor een onroerend goed belasting laten nog op zich wachten. Er ontbreekt nog een goed register met onroerend goed objecten en hun eigenaren.

No comments: