7/16/07

Landbouw

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=782260

De regering spendeert de komende 5 jaar 15,7 miljard euro aan de landbouw. In vergelijking met de jaren 2003-2007 wordt het budget verdrievoudigd.

Het staatsprogramma voor de ontwikkeling van de landbouw 2008-2012 is een uitwerking van de in december 2006 aangenomen wet over steun aan de landbouw en bestaat uit twee Federale Gerichte Programma’s (FTsP) (1) de sociale ontwikkeling van dorpen en (2) het behoud van goede landbouwgrond alsmede vijf ministeriele programma’s (1) de oprichting van een centraal systeem van informatievoorziening, (2) maatregelen in de strijd tegen de huidhorzel en hypodermose, (3) de ontwikkeling van de vlasteelt, (4) de productie van koolraap en (5) de druiventeelt.

Premier Fradkov tempert de verwachtingen: ‘ Deze 15 miljard euro is slechts gericht op een aantal langlopende problemen binnen de sector.’ Het leeuwendeel van het geld, 6 miljard euro, komt in de vorm van overheidssubsidies bij landbouwkredieten. De dorpen krijgen 3,3 miljard. 2,1 miljard euro gaat naar de ontwikkeling van prioriteitssectoren.

Wonderen worden niet verwacht. Volgens de prognoses zal de landbouwproductie in de komende vijf jaar met 21,7% groeien, de veeteelt met 27,7%. Het aandeel Russisch vlees op de interne markt zal dan groeien van 59% in 2007 tot 69,6% in 2012. Het marktaandeel van melk van Russische koeien zal met 2,9% groeien.

De premier onderstreept dat hij geen garanties kan geven voor stabilisatie van de voedselprijzen.

No comments: