7/16/07

Rondje centrum - regio relaties

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=781376&NodesID=2
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=782305
http://www.rg.ru/2007/07/12/cenz.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=780961

De senaat heeft een nieuw verdrag met de republiek Tatarstan goedgekeurd. Buurregio Baskirië voelt zich benadeeld. Er zijn extra regels voor de benoeming van senatoren en Matvienko kondigt plannen aan voor een fusie van Petersburg stad en de Leningrad regio.

De juridische relatie tussen de Federale Constitutie en de republiek Tatarstan wordt gezien als toonaangevend in de machtsverhoudingen tussen het centrale gezag en de regionale overheden. Tatarstan is een van de invloedrijkste regio’s: grondstoffen, belastinginkomsten en een zeer groot contingent gematigde moslims die eventueel zouden kunnen radicaliseren.

Het nieuwe verdrag toont aan dat Poetin’s hervormingen de macht van de gouverneurs niet volledig hebben ingeperkt. Aan het einde van de rit heeft hij de lokale bazen toch weer nodig om een stabiele opvolging te garanderen. Veel zittende gouverneurs zijn de laatste weken herbenoemd. Mintimer Sjaimiev zag zijn kans schoon om de uitzonderingspositie van Tatarstan binnen de Russische Federatie te verlengen.

Het bilaterale verdrag tussen Tatarstan en de Russische Federatie is wel wat afgeslankt. Veel van de symbolische onafhankelijkheid is uit de tekst geschrapt. In tegenstelling tot het vorige afgewezen voorstel is er niet langer sprake van twee parallelle constituties. Tatarstan behoudt echter wel controle over de grondstoffen onder ‘eigen’ bodem en het recht een extra bladzijde in de paspoorten te voegen.

Buurregio Basjkirië vindt zich ‘niet minder dan Tatarstan’ en vraagt nu ook weer een bilateraal verdrag. Een saillant detail is dat de parlementariërs uit Basjkirië eerder twee maal tegen de uitzonderingspositie voor Tatarstan stemden. De federale overheid is niet echt bang voor een kettingreactie zoals in de jaren negentig toen in navolging van Tatarstan 47 regio’s aparte verdragen met het centrum sloten. Poetin staat echter wat sterker in zijn schoenen dan Jeltsin in zijn tijd. Het wordt verwacht dat alleen Tatarstan en Tsjetsjenië op bijzondere privileges kunnen rekenen.

Senatoren moeten in de toekomst meer dan tien jaar in de regio wonen die ze vertegenwoordigen. Uitgezonderd van deze regel zijn naast de zittende senatoren ook voormalige militairen en medewerkers van de instituten voor rechtshandhaving. Zij moeten immers vaak verplicht verhuizen. Uiteraard is er gekrakeel over de macht van de veiligheidsdiensten.

Gouverneur Matvienko van St. Petersburg sprak op Radio Ekho Moskvy over de voorbereiding van een fusie van St. Petersburg en de omliggende Leningrad Oblast. Het motief is vooral economisch. Industrieën willen zich bij de stad vestigen, maar omdat deze al volgebouwd is betekent dit meestal de omliggende regio. Een gemeenschappelijk investeringsbeleid zou logischer zijn. Het valt de journalisten op dat ook gouverneur Serdjoekov van de Leningrad Oblast recentelijk opnieuw benoemd is. Voor wat hoort wat?

No comments: