7/16/07

Inflatie

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=780731
http://www.rg.ru/2007/07/14/valuta.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=780950

In de eerste helft van dit jaar bedraagt de inflatie al meer dan 5%. Het regeringsbeleid rekent vanuit een inflatie van maximaal 8% voor het hele jaar. Waarschijnlijk komt de indicator dit jaar boven de 10% uit.

Een journalist van Kommersant geeft een heldere omschrijving van het sociaaleconomische paradox: ‘Om de burger tevreden te houden, verhoogt de overheid de sociale uitgaven. De burger blijft echter ontevreden omdat met de huidige inflatie deze uitgaven altijd onvoldoende blijken te zijn. En de overheid kan de uitgaven niet tot in het oneindige verhogen omdat het vreest dat dit de inflatie slechts verder opdrijft en de burgers alleen maar ontevredener zullen worden.’

Een complex begrip als inflatie roept veel vragen op. Kommersant Vlast’ wijst op de stijgende vraag naar consumptiegoederen. Zo steeg de import dit jaar al met 53,3%. ‘De burger draagt door zijn of haar verlangen naar een beter leven zelf bij aan de inflatie,'concludeert de krant.

De prijzen van wintertarwe stegen in de afgelopen drie weken met 10%. Nadat minister van landbouw Gordejev een tegenvallende oogst aankondigde ontstond er een ware prijshysterie. Oekraïense restricties op export van tarwe naar Rusland helpen ook niet mee. Rusland denkt nu zelf ook aan exportbeperkingen. Door vanaf de winter de export met een kwart te verminderen kan de tegenvallende oogst opgevangen worden.

De prijs van kool steeg dit jaar al met 30%, de prijs van wortelen met 22%. De overheid heeft met haar migrantenjacht op de markten bijgedragen aan de prijsstijgingen, zegt Kommersant. Een structureel probleem zijn de stijgende kosten in de landbouw die langzaam doorberekend worden aan de consument.

Rossiiskaja Gazeta wijst op een andere contribuerende factor. In de afgelopen tien jaar groeide de hoeveelheid geld in omloop 28 maal. De verhouding tussen het aanwezige contante geld en het Bruto Nationaal Product is nu 11,3%. Dit is veel hoger dan in de EU (3 tot 9%) en de VS (2 tot 3%). In deze landen wordt er veel meer met plastic betaald. In Rusland zijn er wel 74.8 miljoen creditcards, maar deze worden vaak alleen gebruikt voor opname van loon.

Ekspert komt met de meest interessante analyse. Wanneer de stijging van vraag en geldhoeveelheid gepaard gaat met een groei van productie en diensten zou de inflatie niet zo sterk hoeven te stijgen. Nu is er in het laatste half jaar naast een stijging van de vraag ook een lichte afname van de groei van de productie te zien.

Ook ziet de journalist van Ekspert een cyclisch patroon in de inflatiecijfers: Hoge waarden in 1998, 2001, 2004 en nu 2007. Rusland zou een driejaarlijkse conjunctuur kennen die in verband staat met de terugverdientijd op investeringen.

Na de terugval in 2001 werd het middenbedrijf de locomotief voor verdere groei in 2002 en 2003. In 2005 en 2006 waren dit de grote bedrijven in de infrastructurele sector. Ekspert ziet de grondstoffenindustrie, de bouw en de wellicht de machinebouw als de locomotieven van een opnieuw stijgende groei groei na de huidige groeidaling. De krant zegt eigenlijk te verwachten dat de economie pas in 2009 en 2010 weer op volle stoom komt. Met de stijgende productie zal ook dan pas de inflatie afnemen.

No comments: