11/27/07

Reacties op aanbevelingen IMF

http://www.rg.ru/2007/11/21/vb.html

Rossiiskaja Gazata verzamelt enkele reacties op de aanbevelingen van het IMF:

Het IMF concludeert dat de instroom van buitenlands kapitaal in de Russische economie niet ondervangen kan worden door het oppotten van geld in het Stabiliteitsfonds en daarom leidt deze instroom tot een zwakkere roebel en een inflatiegroei. De beste methode tegen de inflatiegroei is daarom een sterkere roebel, aldus het IMF. Dit jaar stijgt de koers van de roebel naar verwachting maar met 6% tegenover 7% in het vorige jaar.

De econome Natalja Orlova bevestigt dat een zwakke roebel de prijzen opdrijft, maar zegt daarbij dat het niet vaststaat dat deze prijzen bij een sterke roebel zullen stoppen te groeien. Producenten verlagen de prijzen van hun producten niet waneer de import van gelijkwaardige goederen goedkoper wordt. Dit gebeurt alleen in landen met een ontwikkelde concurrentie, iets wat in Rusland nog niet het geval is. Ze impliceert dat een sterke roebel wel goed is voor de import naar Rusland maar de doodsteek kan zijn voor eigen productiesectoren.

Ook adviseert het IMF om, gelet op de vergrijzing, de pensioenleeftijd te verhogen van 55 jaar voor vrouwen en 60 jaar voor mannen tot een algemene grens van 65 jaar. Evgenii Gontmacher, sociaal politicoloog bij het RAN, zegt dat in Rusland de verhoging van de pensioenleeftijd de 'massale' armoede zal vergroten en de overheid zal dwingen om werkeloosheidsuitkeringen te betalen aan die oudere mensen die geen werk meer kunnen vinden. Ook ontstaan er meer kosten voor het bedrijfsleven en de overheid dat arbeidsongeschikte ouderen moet doorbetalen.

Rossiiskaja Gazata merkt op dat "we nu rustig de aanbevelingen van het IMF kunnen negeren". Als Rusland echter niet de productiviteit van arbeid verhoogt, dan komt de economie in serieuze problemen, luidt het eigen mantra.

No comments: