7/3/08

Kerk en mensenrechten

De Arkhierieskii Sobor, de jaarlijkse conferentie voor de Orthodoxe kerkhiërarchie, werd opgeschrikt door een gevecht aan de muren van het Kremlin. Aanhangers van de Metropoliet Diomida raakten slaags met de Unie van Orthodoxe Vaandeldragers en de Nasji groep van Jakimenko. Kommersant grapt dat “de oproerpolitie deze theologische twist moest beslechten”.

Diomida zoekt herhaaldelijk het nieuws met kritiek op de Russisch Orthodoxe Kerk. Zo zou de Kerk de democratie niet mogen erkennen, geen contacten mogen onderhouden met andere religies, sodomieten en voorstanders van euthanasie moeten uitbannen en zouden mobiele telefoons verboden moeten worden. De kerk op haar beurt stelt dat Diomida gelovigen in verwarring brengt. De Metropoliet, die overigens ‘wegens ziekte’ niet aanwezig was, is inmiddels verzocht om zijn zonden op te biechten. Doet hij dit niet dan zal hij uit de Kerk gezet worden.

De kerk riep tijdens de conferentie “ongelovigen op om afstand te nemen van de seculiere mensenrechten. De rechten van de mens mogen een christen niet dwingen de geboden van God te overtreden.” Zo wil de kerk niet de rechten van seksuele minderheden verdedigen, omdat het geloof deze groepen mensen als zondaars beschouwd, legt Kommersant uit. “De begrippen waardigheid en vrijheid, waarop het instituut van de mensenrechten zich beroept, zijn overgenomen vanuit het Christelijk geloof, maar ontdaan van hun religieuze en spirituele betekenis. Daarom is het bestaande seculiere mensenrechtenconcept tegen de bescherming van morele waarden gaan werken.” Zo staat voor de Kerk de vrijheid van meningsuiting in dienst van de schepping en ondersteuning van het goede en mag het vrije woord niet de verspreiding van zonden en tweedracht tot gevolg hebben, legt Kommersant nogmaals uit.

De aversie van de Kerk tegen wat zij ‘de seculiere mensenrechten’ noemen moet begrepen vanuit de context van een maatschappij waarin het geloof decennialang onderdrukt is. Helaas leeft dit communistische begrip van seculariteit voort onder veel van de meest uitgesproken mensenrechtenactivisten. Ik vindt beide partijen uiterst intolerant jegens elkaar.

No comments: