6/18/07

Kiescommissie

15 juni 2007
http://www.rg.ru/2007/06/15/churow.html

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=774408

Rossiiskaja Gazeta ontbeet met de voorzitter van de centrale kiescommissie Vladimir Tsjoerov. Tjsoerov is trots op de nieuwe stembiljetten. Alle partijen – de kiescommissie werkt nog met 15 mogelijke deelnemers – krijgen evenveel ruimte toebedeeld. Linguïsten hebben geholpen om de juridische taal begrijpelijk te maken voor alle burgers. Drie maanden voor de verkiezingen worden de partijen geconsulteerd over het stembiljet. Zo zouden klachten tijdens en na afloop van de verkiezingen voorkomen moeten worden.

Het voorkomen van klachten lijkt Tsjoerov’s belangrijkste opgave. ‘We doen alles om zelfs maar de schaduw van verdenking te vermijden.’ Binnenkort verschijnt er een speciaal document dat duidelijkheid moet scheppen over conflicterende wetgeving met betrekking tot de verkiezingen en campagnes. Hij onderstreept dat het niet gaat om aanpassing van de kieswet. ‘Stabiliteit van de kieswet is de waarborg voor eerlijke en rechtvaardige verkiezingen.’ Er zijn nog een reeks andere wetten die ook betrekking hebben op campagnevoering en verkiezingen.

Een artikel van Kommersant beschrijft een geval van conflicterende wetgeving. De kiescommissie zou aan de Federale Antimonopolie Dienst gevraagd hebben of buitenreclame gebruikt zou kunnen worden voor politieke boodschappen. De FAS antwoordde negatief. Volgens de reclamewet mag buitenreclame alleen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De kieswet zelf spreekt echter niet van beperkingen. Tsjoerov wil nogmaals met FAS gaan praten. De zaak ligt immers gevoelig. Kleinere partijen zien buitenreclame als één van hun meest potentieijke middelen. Zij verwachten minder vaak op tv te komen dan de zittende gouverneurs van Verenigd Rusland.

Tsjoerov spreekt zich ook uit over het mogelijke gebruik van administratieve bronnen (het gebruik van media en ambtenarij door zittende bestuurders): ‘Wanneer buitenlanders met mij willen praten over persvrijheid, stel ik hun allereerst voor onze pers eens te lezen. Ze zullen dan ondervinden dat drie kwart van de gedrukte media in oppositie staat ten opzichte van de huidige macht. In de regio’s is dit ook zo. Neem bijvoorbeeld Krasnojarsk. Daar is twee derde van de kranten kritisch over gouverneur Khloponin. Uit onderzoek blijkt ook dat van de vijf regionale tv kanalen er drie kritisch zijn ten opzichte van de gouverneur. Onder welke voorwaarden zou hij dan gebruik kunnen maken van administratieve bronnen? Kunnen we überhaupt wel over administratieve bronnen spreken?’

De voorzitter van de kiescommissie kondigt aan alle media, federaal en regionaal, gedrukt en elektronisch te gaan monitoren. De insteek is echter anders dan vergelijkbare onderzoeken van de OVSE. Tsjoerov wil artikelen afzonderlijk beoordelen en niet van te voren subjectief vaststellen welke kranten de overheid steunen en welke kranten de oppositie. Tsjoerov is niet bepaald onder de indruk van de kwaliteit van de waarnemingmissies van de OVSE. Het pleit voor hem dat hij herhaaldelijk aan missies heeft deelgenomen.

No comments: