6/18/07

De zaak Oelman

15 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=774356
http://www.rg.ru/2007/06/15/ulman.html

Kommersant noemt de zaak Oelman na de crisis in Palestina het meest besproken nieuwsonderwerp op de Russische televisie van deze week. Kapitein Oelman gaf in 2002 het bevel aan zijn twee ondergeschikten om het vuur te openen op een bus die een wegafzetting in Tsjetsjenië leek te negeren. Zes burgers stierven als gevolg van zijn bevel.

Tot twee maal toe sprak een jury de soldaten vrij. Op verzoek van de Tsjetsjeense overheid werd de zaak voor een derde maal voorgeleid. Dit maal voor een team professionele rechters. De rechters veroordeelden de verschillende soldaten tot gevangenisstraffen tussen de 14 en de 11 jaar. Oelman zou buiten zijn opdracht om hebben gehandeld. Oelman en de twee soldaten zijn overigens al een tijdje zoek. Aanwezig in de zaal was wel majoor Perelevskii die telefonisch het bevel zou hebben bevestigd. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar.

De afwezigheid van de verdachten roept twijfels op. Een jury had hen immers twee maal vrijgesproken.

De zaak ligt echter nog complexer omdat deze jury bestaande uit Russische burgers buiten Tsjetsjenië woonachtig geneigd zou kunnen zijn geweest tot vergeving voor de ‘oorlogsdaden’ van de soldaten. Om deze reden verzocht de Tsjetsjeense overheid ook om rechtspraak door een team van rechters. De nationalistisch georiënteerde parlementariër Rogozin spreekt over een politieke veroordeling afgedwongen door de Tsjetjeense overheid. Kadyrov zegt dat de rechters juist hebben laten zien dat de wet gelijk is voor iedereen ongeacht gezicht, naam en medailles.

Rossiiskaja Gazeta merkt op dat de wet inmiddels is veranderd. Met de strengere antiterrorisme wetgeving mag nu wel het vuur geopend worden op automobilisten die stoptekens negeren. Dit 'danzij de zaak Oelman'.

No comments: