11/6/07

Vicepremier Koedrin over inflatie

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=821927

Vicepremier Koedrin informeerde de senaat over de maatregelen die de regering neemt met oog op de prijsstijgingen van basisproducten. De regering houdt vast aan een gecombineerde aanpak van inperking van prijsschokken (incidentele beperking marktwerking, JM) en het stimuleren van de productie door bijvoorbeeld overheidsubsidiƫring bij leningen voor aankoop van machinerie in de landbouwsector. Ook moet er gekeken worden hoe de minima extra ondersteunt kunnen worden. De vicepremier merkt op dat instroom van buitenlandse investeringen weer op niveau is gekomen en dat dit een teken is dat de investeerders in het beleid van de regering geloven.

Opvallend is dat Koedrin het terugdringen van de inflatie niet langer als een prioriteit ziet. 'De terugkeer naar dubbele cijfers (>10%) is een feit', zegt hij. Dit terwijl de economische ministeries de laatste jaren paradeerden met positieve prognoses van inflatiecijfers die richting de 6% zouden bewegen. Het recent door het ministerie van economische ontwikkeling genoemde stijgingspercentage voor de maand oktober van 0,8% stelt Koedrin bij tot 1,3%. Het lijkt erop dat hij de illusie van inflatiebeperking niet langer wil ophouden, concludeert Kommersant.

De vicepremier wijst erop dat ook zonder de recente prijsstijgingen van een aantal basisproducten het jaarlijkse inflatiecijfer de 9% zou overstijgen. 'De belangrijkste factor zijn niet de prijzen voor voedselproducten maar monetaire factoren. ' … 'De laatste jaren hebben we de salarissen in een hoger tempo doen groeien dan de productie'. Kommersant suggereert dat Koedrin zonder expliciet steun te geven aan een toename van overheidsuitgaven zich neer legt bij het feit dat deze investeringen onvermijdelijk zijn. Overheidsuitgaven en de toenemende instroom van buitenlands kapitaal doen de monetaire massa stijgen. Onder deze omstandigheden is het niet langer realistisch te kunnen verwachten dat de inflatie sterk afneemt.

Een ander artikel van Kommersant meldt dat twee grote tabaksproducten samen goed voor 54% van de markt hun prijzen zullen verhogen.

No comments: