11/6/07

Abramkin: Gevangenissen gevaar voor burgerbevolking

http://www.expert.ru/interview/2007/11/02/abramkin_v/

Valerii Abramkin, directeur van het centrum ter bevordering van hervormingen van de strafrechtspraak, zegt in een vragensessie met Ekspert dat de problemen in de gevangenissen zo ernstig worden dat ze een gevaar opleveren voor de veiligheid van de burgers buiten de gevangenismuren.

Uit het interview haal ik drie factoren die bijdragen tot deze situatie

(1) In een historisch relaas van de ontwikkeling van het gevangeniswezen zegt hij dat terwijl ten tijde van goelag de inkomsten uit de arbeid van gevangenen naar de staatskas ging, de nu verkregen inkomsten in de zakken van de gevangenisdirecteuren verdwijnen. Naast inkomsten uit officiële en niet officiële tewerkstelling gaat het om verduistering van middelen uit het budget, middelen uit westerse fondsen, pensioenen van gevangenen, financiële hulp van familieleden en de rente op banktegoeden van gevangenen.

Sommige gevangenissen staan zo ver buiten de wet dat hij als lid van de werkgroep van de raad van de president en zelfs met een bevel van de minister van justitie op zak niet toegelaten wordt. Overigens zegt hij daarbij dat niet alle gevangenissen in het land over één kam gescheerd kunnen worden.

(2) De laatste jaren neemt hij een gevaarlijke tendens waar waarbij er steeds harder wordt opgetreden tegen exponenten van de gevangenis subcultuur. Dit onder leuzen als de strijdt tegen boeventradities en criminele autoriteiten.

(3) Een ander groot probleem is de groei van de gevangenisbevolking. Dit komt overigens niet door een groei van het aantal veroordeelden, - Dit aantal daalt sinds 1999 - maar door de hogere straffen die opgelegd worden en een afname van het aantal voorwaardelijke vrijstellingen. Onder de rechters heerst een cultuur waarbij het stelselmatig geven van lage straffen het einde van een carrière kan betekenen.

Abramkin denkt dat de oplossing te vinden is in het omlaag brengen van de gevangenisbevolking tot een niveau waarbij de staat de materiële middelen heeft om enkele basisvoorwaarden te kunnen garanderen. Daarnaast ziet hij het nut van hem en zijn collega's die kleine binnenbrandjes kunnen blussen. Het zijn vaak onenigheden binnen de hiërarchie van gevangenen die leiden tot ongeregeldheden waarop vervolgens de bewakers hardhandig reageren. Hij juicht daarom het toestaan van mobiele telefoons toe. Dit terwijl anderen van mening zijn dat juist via deze mobiele telefoons opstanden gecoördineerd worden.

De Russische cultuur heeft volgens Abramkin een bijzondere kijk op de gevangene. In Rusland, zegt hij, is het volk crimineel en een crimineel volks. Er heerst een beeld van 'een goed mens op de verkeerde plek.' Zo is er een serie op televisie die de ellende in de gevangenissen waarheidsgetrouw weergeeft. Dit is aan de ene kant goed. Aan de andere kant is het vreemd te bedenken dat de kijker meer sympathie voelt bij de veroordeelde dan zijn bewaker. Dit is ook niet gezond.

No comments: