7/23/07

Kiescommissie

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=786643
http://www.rg.ru/2007/07/20/izbiratel.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=783006
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=783401
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=783794
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=786549
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=783011

Het was een drukke week voor de centrale kiescommissie (TsIK).

De deadline voor de formatie van de regionale kiescommissies is gepasseerd. Vooral in Stavropol Krai liepen de spanningen hoog op en moest de TsIK uiteindelijk zelf een commissie aanwijzen. Rechtvaardig Rusland, dat recentelijk een kleine meerderheid in de Stavropolse Doema verkreeg, en Verenigd Rusland, de partij van de gouverneur van Stavropol Krai, konden het niet eens worden over de samenstelling van de commissie. Gouverneur Tsjernogorov’s deel van de lijst werd door RR met succes bij de rechter aangevochten. In plaats van een kandidaat van SPS stond er een kandidaat van VR op de lijst. Dit verstoorde uiteraard de delicate balans tussen RR en VR. Vervolgens vond VR administratieve fouten in de andere door de Stavropolse Doema aangeleverde lijst. Om de organisatie van de verkiezingen niet in gevaar te brengen besloot de TsIK haar recht te gebruiken om zelf een commissie samen te stellen. Er zit echter nog een addertje onder het gras. Er lopen nog cassatiezaken van de eerdere rechtszaken. Wat als eerdere uitspraken van de rechter worden teruggedraaid en er opeens toch een legitiem door de regio zelf geformeerde kiescommissie blijkt te zijn?

De TsIK is ook verantwoordelijk voor een gebalanceerde verdeling van de voorzittersposten over de verschillende politieke partijen. Hiertoe worden in sommige gevallen regionale voorstellen bekrachtigd. In ander gevallen wijst de TsIK zelf een voorzitter aan. De centrale kiescommissie stelde voor de zekerheid nogmaals duidelijk dat deze voorzitters ook al zijn ze op basis van hun partij geselecteerd onmiddellijk hun partijfuncties moeten neerleggen.

Daarnaast publiceerde de TsIK informatie over haar controleactiviteiten over de financiën van de partijen. De commissie ontdekte 194 giften aan de partijkas waarbij de regels overtreden werden. De gelden moeten geretourneerd worden. Er volgen geen straffen. Dit lijkt de opmaat voor een mentaliteitsverandering. De kiescommissie constateert en maakt gegevens publiek. De beoordeling van de politieke partijen is aan de kiezer.

Dinsdag sprak de kiescommissie met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Kommersant bericht positief over de constructieve houding van de verschillende belangengroepen.

Er wordt gepoogd samen te werken om zo conflicterende berichtgeving tijdens de verkiezingen te voorkomen. Waarnemers van maatschappelijke organisaties zullen opereren binnen structuren van de kiescommissie. Ook komt er een gezamenlijke hotlines voor het melden van overtredingen. Een ander onderwerp van gesprek is het houden van exit polls, het instrument van maatschappelijke organisaties om de uitslag te toetsen. De TsIK organiseert liever een compleet parallelle telling door vertegenwoordigers van de verschillende partijen. Het zal immers niet de eerste keer zijn dan exit polls ook voor politieke doeleinden gebruikt worden.

Meer scepsis is er over de plannen van de TsIK om het aantal kiezers dat in een andere stad dan de eigen woonplaats mag stemmen te verhogen. Voorstanders willen alles doen om een zo hoog mogelijke opkomst te faciliteren. Anderen vrezen misbruik. Het gaat dan vooral om het angstbeeld van bussen vol enthousiaste kiezers die stad en land afreizen om overal op hun favoriete partij te stemmen.

Kommersant bericht ook over twee uitspraken van de rechter. Als eerste was er een uitspraak van het Europese Hof. Voormalig generaal procureur Skoeratov werd op onterechte gronden geweerd uit de parlementaire verkiezingen 2003. Veel invloed wordt er van de uitspraak niet verwacht. De regelgeving is immers allang aangepast. Skoeratov werd geweerd op grond van het verkeerd invullen van persoonlijke gegevens. Inmiddels hebben deelnemers aan verkiezingen het recht gekregen om in geval van onduidelijkheden tijdens de controleprocedure hun gegevens nog aan te passen.

Relevanter maar ook niet echt verassend is een uitspraak van het Constitutionele Hof. Een kleine communistische partij betwiste het recht van de overheid om de kieswet zo aan te passen dat alleen grote partijen, -met minstens 50.000 leden en minstens 500 leden in de helft van de provincies -, aan de verkiezingen kunnen meedoen. Deze regels zouden het constitutionele recht op het vormen van politieke partijen treden. Het Hof stelt de overheid in het gelijk. De argumentatie is kenmerkend voor de wijze waarop er op dit moment in Rusland over democratie wordt gedacht. “Uitgaande van concreet-historische omstandigheden van de ontwikkeling van de Russische Federatie, hebben de federale wetgevers het recht eisen te stellen aan het aantal leden van een politieke partij.” “Dergelijke eisen kunnen in de loop van de tijd veranderen omdat ze besloten liggen in de doelstellingen voor de ontwikkeling van het politieke systeem.” Lokale omstandigheden wegen zwaarder dan universele wetten, vat ik samen.

No comments: