7/23/07

Pensioenstelsel

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=786548

Er is een nieuw wetsvoorstel ter oplossing van de problemen in het pensioenstelsel. Ook al is het voorstel ingediend door parlementariër Reznik van Verenigd Rusland, weet iedereen dat het uitgewerkt is door het ministeries van financiën en economische ontwikkeling. Duidelijk meer dan een proefballonnetje dus. Een zekere zaak is het echter ook niet. Het ministerie van gezondheidszorg heeft weer een ander plan.

Het voorstel biedt een oplossing voor het probleem van ‘de zwijgers’, een grote groep pensioengerechtigden die niet expliciet kiest om het cumulatieve deel van hun pensioenopbouw onder te brengen bij private pensioenfondsen. Hun 10 miljard dollar wordt nu zonder tegenbericht beheerd door de Vnesjekonombank. Deze bank mag echter alleen in staatsobligaties beleggen en haalt zo een rendement dat lager ligt dan de inflatie. Het idee was dat de Russisch burger massaal zou overstappen naar de meer rendabele private fondsen. Niet dus.

Het voorstel omvat het plan om periodiek een concours houden onder de beleggingportefeuilles van zowel private als overheidsfondsen. Private fondsen mogen 50% van hun middelen in buitenlandse aandelen en obligaties beleggen. Overheidsfondsen mogen alleen in staatsobligaties, hypotheekobligaties en valuta beleggen. Op basis van de periodieke concoursen wordt er een mandje samengesteld volgens welke de middelen van de zwijgers belegd zullen worden.

Critici van het voorstel merken op dat stimulans voor het kiezen van private pensioenfondsen weggenomen zal worden. Ook zouden de geselecteerde fondsen praktisch monopolisten worden.

No comments: