7/23/07

Medicijnen

http://www.expert.ru/articles/2007/07/18/zurabov/

Minster van gezondheidszorg Zoerabov heeft een plan voor het oplossen van de problemen met de verstrekking van gratis medicijnen.

Ekspert omschrijft de situatie als volgt: ‘ DLO, het programma dat gratis medicijnen verstrekt aan hen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde medicijnen, was oorspronkelijk gebaseerd op het principe van OSAGO, dat wil zeggen ‘de gezonde mens betaalt voor de zieke medemens’. Na de hervorming van materiële subsidies naar financiële subsidies in de jaren 2003/2004 kozen echter veel gezonde burgers ervoor het DLO te verlaten. Wanneer je weinig medicijnen gebruikt, ontvang je immers liever geld dan medicijnen. In het DLO bleven vervolgens voornamelijk langdurig zieke en invalide mensen over. Het budget van het DLO wordt echter berekend op 400 roebel per deelnemer. De langdurig zieken hebben echter medicijnen nodig van soms wel duizenden dollars. Zij jagen het programma op een enorm financieringstekort waardoor de medicijnverstrekking aan relatief gezonden deelnemers zwaar tekort schiet.

Zoerabov wil nu 52.000 langdurig zieken een apart programma bieden dat centraal geregeld wordt. Zoerabov denkt voorlopig aan een budget van 500 miljoen euro per jaar. Het DLO voor de ‘gewone zieke’ blijft regionaal geregeld. Na de opsplitsing kan er eindelijk goed bekeken worden hoeveel het DLO in feite zou moeten kosten en kan de medicijnverstrekking aan deze groep verbeterd worden.

Experts zijn enthousiast over de plannen. Zij wijzen wel op de betalingsachterstand dat het DLO heeft ten opzichte van haar leveranciers. Als de overheid niet snel bijspringt zijn er straks helemaal geen medicijnen om te verstrekken.

No comments: