3/13/07

Twijfel over praktijk van bachelor-master systeem

09/03/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/03/09/bolonsk/


Ekspert bericht dat het Russische onderwijs zich in navolging van de conventie van Bologna hervormt tot de internationale bachelor-master structuur. Uit het achtergrondartikel blijkt echter weer eens dat het adopteren van universele benamingen niet betekent dat de praktijk ook gelijkgesteld wordt. Vooral in de financiering van de studie en de doorstroom van bachelor naar master is de praktijk voor de Russische studenten anders dan voor de Nederlandse studenten.

Volgens de minister verhoogt de invoering van het tweevoudige systeem de betrokkenheid van werkgevers bij het vaststellen van prioriteiten in het hogere onderwijs en hun bijdrage aan de financiering van studiegelden voor in het bijzonder het master niveau.

Een professor aan de Moskouse Staatsuniversiteit (MGU) merkt op dat het internationaal converteren van diploma's zeer belangrijk is. Al denkt zij dat dit niet zou moeten gelden voor medische en technische richtingen.

Zij wijst echter op de kloof in het Russische onderwijs tussen de huidige equivalenten van het bachelor en master niveau. Het eerste niveau is massaal onderwijs, terwijl het tweede niveau elitair onderwijs is dat niet voor iedereen toegankelijk is. Op de economische faculteit van de MGU, bijvoorbeeld, stromen slechts 30% van de studenten van het eerste niveau door naar een gesubsidieerde variant van het tweede niveau. De rest betaalt zijn 'master' zelf of beëindigt de studie.

De journalist van Ekspert schrijft bezorgd dat wanneer onze master opleiding zelf betaald moet worden terwijl die in Europa gratis is, dit op een catastrofe kan uitlopen voor het Russische onderwijs.

De vervolgens in het artikel opgevoerde rector van een onderwijsinstelling maakt zich minder zorgen: 'Na de overgang naar het nieuwe systeem kunnen we gemeenschappelijke programma's scheppen met buitenlandse universiteiten. Op dit moment zijn dergelijke programma's spontaan en van een kleinschalig niveau. We kunnen ons niet buiten de globale standaarden van het onderwijs plaatsen.'

Hij denkt niet dat de master opleiding volledig door de staat gefinancierd kan worden. De meest capabele en getalenteerde studenten, ongeveer 30%, krijgen de kans om gratis verder te studeren. Deze studenten worden geselecteerd op basis van concoursen. Dit vindt hij niet vreemd. Deze studenten leren hoe ze onderzoek moeten doen en extra analytische vaardigheden, die nodig zijn om later om op een hogeschool les te geven of om in onderzoeksinstellingen van instituten of bedrijven te werken. Niet iedereen heeft dit nodig.

Een manager van een rekruteringsbureau vertelt de journalist dat veel bedrijven moeite hebben om goed opgeleid personeel te vinden. Er is een gebrek aan nieuwkomers die hun specialisatie tot het einde doorlopen hebben, inclusief het tweede niveau. Negentig procent van de bedrijven is bereid geld uit te geven aan de opleiding van hun werknemers.

Een H&R manager stelt echter vraagtekens bij het idee dat bedrijven een groot deel van de master opleidingen zouden willen financieren. Werkgevers zijn niet zozeer geïnteresseerd in abstracte kennis maar werkervaring. Het probleem is dat het onderwijs niet goed aansluit op de realiteit van het Russische bedrijfsleven.

Ekspert verplaatst zich in de laatste alinea's van het artikel in de positie van de studenten. Zij moeten immers na vier jaar opnieuw door een verschrikkelijke procedure van examens en concoursen om een plaats in de vervolgopleiding te krijgen.

No comments: