3/13/07

Nieuwe wet tegen corruptie in overheidsorganen

07/03/2007
http://www.rg.ru/2007/03/07/stepashin.html


Sinds het aantreden van Poetin is er gewerkt aan een wet die het werk van de gemeenteambtenaren moet reguleren. Zes jaar later is de wet gereed.

Rossiiskaja Gazeta spreekt van het eerste mechanisme in de Russische wetgeving dat toeziet op het navolgen van de regels van het gedrag van gemeentelijke ambtenaren onder diensttijd. Ook reguleert het conflicten tussen gemeentelijke ambtenaren en de belangen van burgers, maatschappelijke organisaties en conflicten tussen gemeentelijke ambtenaren en de regionale en centrale overheden. De wet beperkt, volgens de krant, de mogelijkheden tot corrupt gedrag binnen de overheidsdiensten

In de wet staat omschreven hoe er in elk overheidsorgaan een commissie moet komen die op de regels toeziet en die conflicten reguleert. Naast ambtenaren zelf zullen deze commissies voor minimaal een vierde deel bestaan uit onafhankelijke experts uit de wetenschap, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. De commissie kan in het geval van overtreding van protocollen disciplinaire uitspraken doen en in het geval van een duidelijk aanwijsbare misdaad de betreffende materialen doorsturen naar de procureur.

Verboden gedrag is onder andere het hebben van zakelijke belangen, het ontvangen van honoraria voor publicaties of toespraken, reizen op kosten van privé-personen, bedrijven of organisaties. Gemeenteambtenaren mogen niet hun functie gebruiken voor de belangen van politieke partijen of binnen de gemeentelijk diensten politieke structuren opzetten. Ook mag het werk niet gecombineerd worden met functies in buitenlandse ngo's of hun filialen in Rusland.

Daar tegenover staat de garantie van goede werkomstandigheden: medische zorg, sociale verzekering, pensioen en bescherming tegen geweld en bedreiging.

No comments: