1/31/08

Kort nieuws

De lokale overheid in Ingoesjetië heeft middels een antiterroristische operatie delen van de hoofdstad voor enkele dagen afgesloten. Niemand twijfelt aan de reden. De oppositie had voor vorig weekend een demonstratie aangekondigd. Uiteindelijk vonden er kleine schermutselingen plaats tussen 300 demonstranten en de politie. Een vrolijke noot: De oppositie had aanvankelijk een loterij beloofd voor allen die zouden komen protesteren. Wanneer de organisatie zich aan de belofte houdt, dan krijgen alle 300 demonstranten een gratis reis naar Mekka.

In de laatste paar weken stierven 19 mensen bij gasexplosies. Volgens een tandeloze toezichthouder is 80% van de gasfornuizen in Rusland versleten. Sinds 1997 ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gasnet in huizen bij de bewoners zelf. Vicespreker van de Doema Jazev wil die verantwoordelijkheid terugbrengen bij de overheid. De burger moet echter wel zelf gaan betalen voor de nieuwe leidingen en controles. In 2005 stierven er 154 mensen bij gasexplosies, in 2006 208 en in de eerste helft van 2007 132.

De Centrale Kiescommissie heeft de kandidatuur van Kasjanov afgewezen. De controle van een deel van de ruim 2 miljoen verzamelde handtekeningen leverde 13% geconstateerde vervalsingen op. De kiescommissie melde al snel dat bij een groot deel van de handtekeningen de informatie over de collectanten niet vermeld werd. Er volgde een spel in de media waarbij de kiescommissie liet blijken dat Kasjanov’s staf de informatie alsnog zou mogen aanleveren. Kasjanov’s staf treuzelde en schreef op de laatste dag nog een open brief met het voornemen de informatie aan te willen vullen. Tegelijk lopen er twee zaken tegen leden van de staf van Kasjanov wegens het vervalsen van handtekeningen. Na de afwijzing van de kandidatuur werd ook het verzoek tot registratie van Kasjanov’s partij afgekeurd, voorlopig nog zonder opgaaf van reden.

No comments: