1/31/08

Gaidar over crisis financiële markten

http://www.expert.ru/articles/2008/01/22/vvp

Naar aanleiding van de crisis op de financiële markten voorspelt oud-premier Jegor Gaidar voor de komende drie jaar een halvering van de Russische economische groei. Dat betekent geen groeicijfers van 6 tot 8%, maar tussen de 3 en 4%.
Gaidar zegt dat de Russische overheid de koppen in het zand steekt. Hij wijst het idee van de hand dat Rusland als stabiele opkomende economie voor investeerders een aantrekkelijke stille haven te midden van woelige golven zal worden. In geval van crisis zullen de investeerders, volgens hem, kiezen voor relatief veilige waardepapieren zoals staatsobligaties van de VS en hun geld terugtrekken uit de opkomende markten.

De wereldwijde groei van het bruto binnenlandse product is gedaald van 5,2% tot 4,8%. Volgens Gaidar heeft de geschiedenis aangetoond een wereldwijde daling van het BBP van 1% de prijs van olie en metaal met tientallen procenten doet dalen. De overheid moet de hand op de knip houden, aldus Gaidar. “Geen populistische uitgaven, linksom of rechtsom.”

Ook wijst hij op de verwevenheid van het Russische bedrijfsleven en banksector met de wereldeconomie middels flink oplopende leningen, leningen waarvan de rente gefinancierd wordt met nieuwe leningen. Droogt de bron op dan merkt ook het Russische bedrijfsleven de consequenties van de financiële crisis. De Centrale Bank zou regelmatig meer geld in de eigen bankensector moeten pompen.

Gaidar’s mening wordt niet overal gedeeld. Over het algemeen zijn de economisten het wel met hem eens, maar ze vinden zijn prognoses te pessimistisch, schrijft Ekspert. Een hoge ambtenaar van het ministerie van economische ontwikkeling en handel denkt dat de crisis Rusland pas in 2010 of 2011 zal treffen. “Tot dat moment hebben we de tijd om de effectiviteit van onze economie te vergroten.”

Een economiste verschilt van mening over de gevolgen voor de olieprijzen. Olieprijzen zijn volgens haar de laatste jaren gegroeid, omdat het aanbod niet langer kan meegroeien met de stijgende vraag, niet alleen omdat de vraag stijgt. Daalt de groei van de vraag, dan betekent dat niet dat er opeens extra fossiele brandstoffen op de markt komen en de prijs enorm gaat dalen. Ze denkt ook dat veel opkomende markten er hoopvol uitzien en dat er nog steeds voldoende geld is dat in deze markten geïnvesteerd zal worden. Het beeld dat investeerders al hun geld in staatsobligaties gaat stoppen is volgens haar niet reëel.

No comments: