10/1/07

Nieuw kabinet

Zoebkov
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=808658
Woensdag, tijdens een bezoek aan de Penza regio verklaarde de nieuwe premier Zoebkov dat de formatie van het kabinet afgerond is. ‘De formatie was niet zo ingrijpend als velen verwachtten, maar ik vertel jullie dat de fundamentele zwakke plekken die er in het kabinet zaten gerepareerd zijn. Er zijn nieuwe mensen aangewezen op de ministersposten waar veel problemen waren.

Volgens Ekspert presenteert Zoebkov zich als ‘de nieuwe bezem die schoon veegt’. Een artikel getiteld ‘doelloze strengheid’ ergert zich aan de premiers niet altijd even constructieve powerplay. Maar het volk vindt het prachtig, geeft Ekspert toe.

Voorbereidingen op winter
http://www.rg.ru/2007/09/26/zubkov-zima.html
http://www.expert.ru/articles/2007/09/26/hloponin/
Dinsdag bezochten de gouverneurs van elf noordelijke regio’s het kabinet. Onderwerp van gesprek waren de voorbereidingen op de komende winter. Zoebkov zette de invloedrijke gouverneur Khloponin van Krasnojarsk publiekelijk in zijn hemd. Volgens de premier zou de verwarmingscapaciteit van Khloponin’s regio voor slechts 86% draaien. Khloponin zou daarmee het slechtst scoren van de aanwezige gouverneurs. Interesseert hij zich wel voor de Evenken, het volk dat in de noordelijke gebieden van zijn regio woont, vraagt Zoebkov retorisch. De gouverneur houdt verstandig zijn mond. Hij moet het ritueel van ‘de nieuwe bezem’ meespelen en zijn verweer inslikken. Dit verweer vindt later plaats via de regionale media en wordt zo ook opgepikt door de federale media. Krasnojarsk, een regio die van noord naar zuid zo’n 3000 kilometer beslaat kent drie verwarmingszones. De meest zuidelijke zone hoeft nog niet op volle capaciteit te draaien. Vandaar de 86%.

Koedrin
http://www.expert.ru/articles/2007/09/25/kudrin/
Koedrin is Poetin’s garantie dat de zucht naar investeringen in de eigen economie en infrastructuur niet doorslaat. De minister van financiën spint het meeste garen bij de recente kabinetsformatie. Ekspert vermoedt dat Poetin hem voor de komende verkiezingsperiode ziet als de spreekwoordelijke vinger op de knip. De president zou bij het aftreden van Fradkov gezegd hebben dat: ‘wanneer mensen meer over zichzelf gaan denken dan over hun werk, dan worden er miljarden gestolen.’

Voor de lange termijn is Koedrin de man die zal zorgen voor een conservatief budget en een stabiel macro-economisch beleid, zegt een economist van Merrill Lynch. Als vicepremier, die niet alleen het ministerie van financiën bestuurt maar ook het ministerie van economische ontwikkeling coördineert, wordt zijn takenpakket veel breder dan eerdaags, observeert Aleksandr Sjochin, voorzitter van de raad van industriëlen en ondernemers. Hij zal nu ook moeten bedenken hoe de door hem zo zuinig gespaarde fondsen om te zetten in instrumenten van economische ontwikkeling.

Verdeelsleutel voor 2 biljoen roebel
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=808425
Een van de processen die Koedrin op korte termijn gaat overzien is de herverdeling van geldstromen over het uitgeklede ministerie van economische ontwikkeling en het gepromoveerde ministerie van regionale ontwikkeling. Kommersant spreekt over ruim 2 biljoen roebel: een investeringsfonds van 5,6 miljard euro, 19,7 miljard aan federale gerichte programma’s (voornamelijk infrastructurele en sociale projecten gepland in de regio’s) alsmede verschillende geldstromen richting de regionale en municipale budgetten (gezamenlijk 31,8 miljard euro).

Het ruwe plan is dat het ministerie van economische ontwikkeling zich meer concentreert op het bepalen van de strategie terwijl het ministerie van regionale ontwikkeling de geldstromen tussen centrum en regio beheert. Kommersant verwacht dat de strijdt tussen beide ministeries voornamelijk zal plaats vinden in de vorm van het aantrekken van personeel dat ervaring heeft met dergelijke geldstromen. Dmitrii Kozak, de nieuwe minister van regionale ontwikkeling, heeft daarbij een flinke achterstand. Wil hij een groot gedeelte van deze geldstromen naar zich toe kunnen trekken dan moet hij Poetin, Zoebkov en Koedrin kunnen overtuigen dat hij daarvoor het juiste personeel in huis heeft.

Kozak
http://www.rg.ru/2007/09/25/kozak.html
Rossiiskaja Gazeta merkt op dat elke positie die Kozak bekleedde dankzij zijn persoonlijke kwaliteiten aan invloed aan aanzien won. Recent was hij de presidentiële afgevaardigde voor Zuid Rusland al waar hij in staat was een flinke reeks benoemingen door te drukken. Daarvoor werkte hij in het presidentiële apparaat. Daar kwam Kozak terecht nadat hij in 1999 leiding gaf aan de uitwerking van het project ‘de strategische ontwikkeling van Rusland tot 2010’, ‘in feite de basis van Poetin’s beleid op het moment dat hij aan de macht kwam’, aldus de krant. Ook leidde de nieuwe minister de een commissie die de wet over lokaal zelfbestuur voorbereide. Kozak is opgeleid als jurist en werkte voorafgaand aan zijn bestuurlijke functies voor de procureur en ook enige tijd in een eigen advocatenkantoor.

Nabjoellina
http://www.rg.ru/2007/09/25/nabiullina.html
http://www.rg.ru/2007/09/28/nabiullina.html
Elvira Nabjoellina groeide op in Oefa. Men zegt dat ze bij haar wiskunde examen de opgaven niet op één maar op meerder wijzen oploste. Het rekenwonder werkte sinds 1994 beurtelings voor het ministerie van economische ontwikkeling en de denktank ‘centrum voor strategische ontwikkeling’. Net als Kozak was Nabjoellina al betrokken bij het uitdenken van de door Poetin in zijn eerste termijn gekozen beleid. Op het ministerie bekleedde ze van 2000 tot 2003 de functie van eerste plaatsvervangend minster. Vanaf 2003 tot 2005 was ze president van de genoemde denktank . Gedurende de laatste jaren gaf zij leiding aan het onderzoeksteam. In die functie organiseerde zij onder andere de G8 top in Sint Petersburg en adviseerde zij de presidentiële raad voor de uitwerking van de nationale projecten en het demografische beleid.

‘Zij begrijpt dat het land geen ander e optie heeft dan een markteconomie maar weet ook dat Rusland niet blind de ervaringen van ander landen moet kopiëren’, zegt de vicevoorzitter van de raad van industriëlen en ondernemers, Igor Joergens. ‘Juist zo een weloverwogen standpunt is wat ons land nu nodig heeft’. Het zakenleven ziet haar als een goede gesprekspartner die zich in zal zetten voor het verlagen van de belastingen voor bedrijven en het verminderen van de administratieve barrières.

Golikova
http://www.rg.ru/2007/09/25/golikova.html
http://www.expert.ru/articles/2007/09/25/golikova/
De twee vrouw in het kabinet is Tatjana Golikova. Zij moet het ministerie van sociale ontwikkeling en gezondheidszorg een menselijker gezicht geven en een einde maken aan de verspilling en verduistering van budgettaire gelden. Zij is niet de eerste vrouw op die positie. Pamfilova, Dmitrieva en Matvienko gingen haar voor.

Vanaf 1999 was zij plaatsvervangend minister van financiën en tussen augustus 2002 en april 2004 zelfs eerste plaatsvervangend minister. Rossiiskaja Gazeta denkt ‘dat als voormalige collega juist Golikova in staat zal zijn om minister van financiën Koedrin over te halen geen geld te besparen aan sociale uitgaven. Haar vroegere chef weet immers donders goed dat Golikova niemand zal toestaan om ook maar een roebel in de wind te gooien’.

Ekspert ziet twee mogelijke Golikova’s. Ze kan kiezen een technische minister te worden die zich vooral concentreert op het organiseren van de geldstromen en zo het ministerie voorbereidt op de volgens vele experts onvermijdelijke tweedeling. De andere Golikova is een publiek figuur die in staat is het ministerie van corruptie en verduistering te bevrijden en zo haar leiderschap en professionalisme kan tonen.

No comments: