10/8/07

Economisch nieuws week 40


Shell

http://www.expert.ru/articles/2007/10/05/sverxvyazk_neft/
Ekspert bericht over een samenwerkingsverband tussen Shell en Tatneft, het Tataarse oliebedrijf. In het zuiden en oosten van de republiek bevinden zich bronnen waarvan de olie sterk vermengd is met zand. De Russen hebben de kennis niet om deze vorm van olie te winnen. Mijns inziens een goed voorbeeld hoe technologische kennis en ervaring het instrument is waarmee westerse oliebedrijven weliswaar via minderheidsbelangen mee kunnen verdienen aan de opbrengsten van Russisch gas en olie.

Bedrijfsleven

http://www.expert.ru/articles/2007/10/03/exp_400_forum/
Ekspert doet verslag van het derde jaarlijkse forum voor de top van het bedrijfsleven. Presidentieel adviseur Arkadii Dvorkovistj wordt geciteerd wanneer hij waarschuwt voor de heersende mode van het scheppen van grote sectorale staatsbedrijven: ‘De overheid wil niet begrijpen dat het private bedrijfsleven de motor van de economie is’. Het argument tegen de staatsbedrijven wordt gecompleteerd met een citaat van de niet aanwezige vicepremier Medvedev, ‘Vrijheid is beter dan onvrijheid’. Het is wel duidelijk dat Ekspert als het blad voor de succesvolle ondernemer dit belangrijk vindt, maar vindt de kiezer dat straks bij de presidentsverkiezingen ook?

Een woordvoerder van het middenbedrijf klaagt bij de topmanagers van de grote bedrijven over de hoge slarissen die zij betalen: ‘Er zijn maar weinig goede specialisten en zei gaan allemaal naar de bedrijven die hen veel geld bieden’. Beter onderwijs kan een oplossing zijn maar dan moet de overheid en het bedrijfsleven goed samenwerking met de onderwijsinstellingen, zegt een andere deelnemer.

Andere sprekers vragen de overheid te zorgen voor een beter systeem van herfinanciering van banken door de centrale bank zodat het bedrijfsleven eenvoudiger en goedkoper kan lenen. Ook wordt er geklaagd over het gebrek aan goede infrastructuur. ‘Straks over zes jaar als de olie op is dan moet de infrastructuur tot nieuwe bronnen van inkomsten leidden. Daarom moeten we nu al beginnen met bouwen.’

Een overheidsfunctionaris vertelt enthousiast over de mogelijkheden in de Bijzondere Economische Zones. Een woordvoerder van de unie van industriëlen en ondernemers tempert zijn enthousiasme. De overheid doet volgens hem te weinig om de bedrijven voor deze projecten te winnen. De onderhandelingen tussen geïnteresseerde bedrijven en overheidsinstellingen gaan moeizaam. De regels zijn te rigide. Zo mag je bijvoorbeeld in de innovatieve zones niet op grote schaal produceren.


Bankwereld

http://www.rg.ru/2007/10/05/krediti.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=811631&NodesID=4
De recente internationale crisis heeft de Russische bankwereld aan het denken gezegd. De consensus is dat Russische banken te afhankelijkheid zijn van buitenlands kapitaal omdat de mogelijkheden tot het vinden van krediet in eigen land, of bij de CB, of interbancair te rigide zijn.

Rossiiskaja Gazeta meldt dat het totaalkrediet verstrekt door Russische banken in het afgelopen half jaar met 24,8% gestegen is. Spaarcenten zijn overigens gestegen met 17,2%. Dit klinkt bemoedigend maar een bericht van Kommersant schept een ander beeld waarin sommige banken op de rand van hun mogelijkheden opereren. De banken MDM en Trast zouden recent kredietaanvragen van vaste klanten weigeren en zelfs klanten verzoeken hun schulden zo snel mogelijk te vereffenen. Renteverhogingen op de internationale kredietmarkt zou de banken in de problemen brengen bij het herfinancieren van hun leningen en het aantrekken van kapitaal voor nieuwe kredietverstrekking. MDM heeft bijvoorbeeld een schuld van 9 miljard dollar waarvan 4,17 miljard bij buitenlandse banken. Volgens de banken zelf wordt de verwarring veroorzaakt door een reorganisatie.

Kommersant verwacht enkele rotaties in de bankwereld. Er komt waarschijnlijk een plaatsje vrij aan top van de grootste bank van Rusland, de Sberbank. Na geruchten over het opstappen van bankpresident Andrei Kaz’min, daalden de aandelen van de Sberbank met 2,5%. De voormalig minister van economische Herman Gref en Vladimir Dmitriev, nu president van VTB Bank worden genoemd als mogelijke opvolgers. Kaz’min zelf schuift door naar het Russische postbedrijf.

Intellectueel eigendom
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=811624
Verenigd Rusland heet een wetsvoorstel ingediend dat het illegale gebruik van intellectueel eigendom aan banden moet leggen. Het voorstel bespreekt de invoering van een systeem gelijkwaardig aan EGAIS dat sinds een half jaar gebruikt wordt in de strijdt tegen illegaal gestookte alcohol. Ook worden de straffen verhoogd.
Het gaat niet alleen om CD’s en DVD’s maar ook cosmetica, medicijnen, bouwmaterialen, auto’s en andere goederen. Alle goederen krijgen na productie of tijdens invoer barcodes en hun informatie komt in een centraal door de overheid beheerd systeem te staan.

Producenten waarschuwen dat de kosten aan de consument doorberekend zullen worden. Ook brengt de journalist in herinnering dat de alcoholmarkt twee maanden plat lag na invoering van het EGAIS systeem. ‘In dit geval zouden de gevolgen nog serieuzer kunnen zijn’.

Bezit van illegale goederen kan leiden tot boetes tot 500.000 roebel en in beslag name van de spullen. De celstraf voor overtreding van auteursrecht ‘in grote mate’ is verhoogt van 2 tot 7 jaar. Consumenten kunnen naast confiscatie van de goederen een boete krijgen van 100 roebel.

No comments: