3/26/07

Gewraakte NGO wet wellicht op de schop

23/03/07
http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=752498


Kommersant bericht dat haar bronnen denken dat de gewraakt NGO wet binnenkort verzacht zal worden. De krant wijst er nadrukkelijk op dat dit ‘niet gebeurd op aangeven van de oppositionele mensenrechtenactivisten, die de wet herhaaldelijk bestempelen als anti-democratisch en gericht op de vernietiging van de maatschappelijke organisaties. Het zijn nu de aan het Kremlin loyale leiders van maatschappelijke bewegingen en de experts van de presidentiële raad voor mensenrechten die campagne voeren voor aanpassing van de wet. Volgens hun conclusies kan bijna de helft van 500.000 Russische NGO’s niet voldoen aan de vereisten van de in de wet opgestelde procedure tot registratie en accounting.

Vandaag (23 maart 2007, JM) zullen de leden van de presidentiële raad voor mensenrechten spreken met vertegenwoordigers van de presidentiële administratie, de ministeries van financiën en economische ontwikkeling om hen te overtuigen dat de wet over NGO’s verzacht moet worden. ‘We hebben voldoende argumenten verzameld voor het vereenvoudigen van de accounting procedure van de NGO’s. Ook hebben we concrete voorstellen hoe de verschillende aktes die deel uitmaken van de wet te corrigeren’, zei de woordvoerder van de presidentiële raad Ella Pamfilova.

De correcties, zo werd Kommersant bekend, zijn voorbereid door economen van de Moskouse Staatsuniversiteit, hogescholen voor de economie, het instituut voor maatschappijanalyse ‘Maatschappelijk akkoord’ en het analytische centrum van wijlen Joeri Levada. Na een analyse van het mechanisme van de in april 2006 in werking getreden wet kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat de kosten die door de Russische NGO’s gemaakt worden voor de accountingprocedure tussen de 70 en 200 miljoen euro bedragen. Dit geld wordt betaald aan juristen en consulten. Meer dan de helft van de NGO’s kan aan deze vereisten niet voldoen en zal daarom geliquideerd worden.

We brengen in herinnering dat tot het in werking treden van de wet de maatschappelijke organisaties op geen enkele wijze over hun handelingen hoefden te rapporteren. Ze berichten slechts het staatsregistratie kantoor over de continuering van hun functioneren. De NGO wet verplicht om alle financiële bronnen en het uitgavenpatroon te overleggen, om te berichten over alle activiteiten van het afgelopen jaar met een volledige lijst van deelnemers en berichten in de pers. De financiële gegevens moeten op twee wijzen overlegd worden. Eén voor de belastingdienst en één voor de staatsregistratie. Russische mensenrechtenactivisten noemden de wet draconisch en verkondigden dat de staat op afstandelijke wijze intervenieert in de activiteiten van de NGO’s. Buitenlandse experts trokken de conclusie dat de wet niet correspondeert met democratische normen.

De leden van de presidentiële raad raden vandaag aan om een reeks serieuze correcties in de wet aan te brengen. Ze staan op een terugkeer van de praktijk van het jaarlijks informeren over de continuatie van handelingen. Ze willen de meest moeilijk uit te voeren punten van de accounting afschaffen: de financiële uitgaven van gehouden activiteiten en de deelnemerslijsten. Ook willen ze dat de controles van de staatsregistratie een correctief in plast van ‘straffend’ karakter dragen.

Deze verzachtende omstandigheden werden al eerder afgedwongen door religieuze organisaties, die tegelijk ook NGO’s zijn. Onze krant berichte op 9 maart dat de regering voor hen een vereenvoudigde vorm van accounting voorbereidt. Om deze veranderingen voor mekaar te krijgen, moesten de religieuze leiders een deal sluiten met het plaatsvervangend hoofd van de presidentiële administratie Vladislav Soerkov.

‘Nu we zien dat er in deze richting resultaten geboekt kunnen worden, moet het probleem van de vereenvoudiging van de accountingprocedure voor alle NGO’s opgelost worden, zei mevrouw Pamfilova toen. De secretaris van de regeringscommissie voor vragen betreffende religieuze commissies, Andrei Sebentsov, liet weten dat ‘de wet opnieuw opnieuw bekeken kan worden wanneer dit jaar blijkt dat deze vorm van accounting onuitvoerbaar is.’

Toen we de leidinggevende van de afdeling voor informatie en maatschappelijke verbanden van het ministerie van justitie, Ksenia Tsjernikova vroegen of de eisen ingewilligd zullen worden, zei ze dat er ‘over de vraag gediscussieerd moet worden’. ‘Raden heeft geen zin.’ De staatsregistratiedienst wilde geen commentaar leveren. Zij hebben een moratorium ingesteld op gesprekken met de pers in verband met een verandering in het bestuur van het orgaan.

Wanneer de verzachtende omstandigheden gelden voor religieuze organisaties dan moet de rest die ook krijgen, voorspelt de leider van de beweging ‘voor mensenrechten’ Lev Ponomarev. ‘Eigenlijk moet de wet helemaal worden afgeschaft. Het heeft helemaal niets van doen met democratie naast nog het feit dat de wet onuitvoerbaar is. De ambtenaren komen daar zelf binnenkort ook achter.’

No comments: