12/2/08

Economische crisis

Rossiiskaja Gazeta maakt een lijstje van aangekondigde maatregelen in verband met de economische crisis: (1) Uit het budget gefinancierde banen (o.a. gezondheidszorg en onderwijs) worden vanaf 1 december 2008 gemiddeld 30% beter beloond.(2) Maximale werkeloosheidsuitkering stijgt met 1500 roebel per maand.(3) De pensioenen zullen in de komende twee jaar met 50% toenemen.(4)Er wordt 60 miljard roebel uitgetrokken voor het stimuleren van hypotheken. De overheid zal 40.000 woningen in aanbouw opkopen voor de wachtlijsten. De belastingaftrek voor de aankoop van een huis wordt verdubbeld. (5) Er wordt 5 triljoen roebel (141 miljard euro)in de banksector gepompt. De staat garandeert spaarrekeningen tot 700.000 roebel (20.000 euro). 98,5% van de rekeningen valt binnen die grens.(6)Regionale overheden mogen de winstbelasting voor het kleinbedrijf verlagen van 15% tot 5%. De Ontwikkelingsbank trekt 21 miljard roebel uit voor extra investeringen in deze sector.

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling bereidt een wetsvoorstel voor waarbij de overheid banken assisteert in het verlenen van een uitstel van betaling op privérekeningen tot maximaal vijf jaar.

Het Ministerie van Gezondheidszorg en Sociale Zaken, Werkgeversorganisatie (RSPP) en de Federatie van Onafhankelijke Vakbonden zetten samen een wekelijkse monitor op voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Inmiddels wordt er melding gemaakt van 200.000 ontslagen. Het is met name zaak om die bedrijven, waar hele steden van afhankelijk zijn, op tijd financiele steun te bieden alvorens zij tot grootschalige ontslagen overgaan.

No comments: