12/2/08

Budget

Het budget 2009-2011 is goedgekeurd. “Ondanks de gevolgenvan de kredietcrisis voor de Russische economie worden de al geplande sociale verplichtingen voortgezet”, zegt parlementariër Fedorov in Rossiiskaja Gazeta.

Het bestaansminimum wordt verhoogd van 4135 tot 4989 roebel. Dit bestaansminimum (MROT), in 2007 nog 3713 roebel, is een rekenmaat voor allerlei sociale voorzieningen. Het minimumloon ligt overigens lager. De eenmalige uitkering voor moeders en de maximale werkeloosheidskering stijgen met respectievelijk 10% en 35%. Er gaat 75,5 miljard roebel naar sociale huurwoningen. Het budget voor de gezondheidszorg gaat met 59% omhoog, onderwijs met 26%. Er wordt 34,8% meer geld uitgegeven voor het stimuleren van de eigen nationale economie.

Zoals eerder vermeld blijft het budget in balans bij een olieprijs van 70 dollar per vat. Blijft de olieprijs gedurende 2007 lager, dan gaat dit ten koste van het Reservefonds. Er is al een wet aangenomen, waarbij de regering in 2009 middelen uit het Reservefonds mag overschrijven naar het budget zonder daarvoor eerst toestemming aan het parlement te hoeven vragen. In ruil brengt de ministerie van Financiën elk kwartaal verslag uit in de Doema.

Evsei Goervitsj geeft aan dat ook de belastinginkomsten zullen tegenvallen, wanneer de economische groei lager uitvalt dan verwacht. Kommersant bericht dat het budget voor 2010 herberekend zal worden voor een lagere economische groei. Voor 2009 wordt een groei van 3% verwacht. Eerder ging met uit van 6,5%.

No comments: