2/12/08

Verkiezingswaarnemers

http://www.rg.ru/2008/02/06/cik-obse.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=849717
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=850418
http://www.rg.ru/2008/02/08/politika.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=850732
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=851017
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=847847

In het begin van de week, 5 februari om precies te zijn, heerste er nog optimisme over de mogelijke komst van verkiezingswaarnemers van de ODIHR , het bureau voor democratische instituties en mensenrechten van de OVSE. De Russische kiescommissie zou de OVSE tegemoet willen komen . De missie zou vergroot kunnen worden tot 75 personen: 5 technische medewerkers vanaf 5 februari, 20 personen vanaf 8 februari en 50 waarnemers vanaf 20 februari. Het eerdere voorstel was 70 personen vanaf 28 februari. Volgens Kommersant zou de kiescommissie het nieuwe voorstel gemaakt hebben na een telefoontje ‘van boven’.

Borisov, woordvoerder van de Kiescommissie, klaagde op dat moment dat de naar Moskou gekomen OVSE delegatie geen beslissingsbevoegdheid had. Ook rees er de onduidelijkheid over een door de OVSE voorgestelde ‘missie van experts’. De Russen kregen naar eigen zeggen geen bevredigend antwoord op de vraag wat zo’n missie zou inhouden.

Dezelfde dag kwam er een brief met een afwijzend antwoord van ODIHR directeur Christian Strouhal. Persvoorlichter Curtis Badden verklaarde dat alleen een voorstel waarbij 18 personen vanaf 8 februari en nog eens 50 vanaf 15 februari (twee weken voor de presidentsverkiezingen) Rusland in zouden mogen acceptabel zou zijn voor ODIHR. De Russische kant noemt het ‘niet ethisch’ dat de inhoud van de brief al in de pers kwam voordat de adressant de brief had kunnen lezen.

Op 7 februari kwam een definitief nee van zowel ODIHR als de Parlementaire Assemblee van de OVSE.

Lavrov: “Ik zeg het verstaanbaar voor russen en niet-russen: ODIHR stelt eisen in de vorm van een ultimatum en een zichzelf respecterend land accepteert geen ultimatums” Volgens Rossiiskaja Gazeta is het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken overtuigd dat ODIHR vanaf het begin af aan uit was op een confrontatie, die het afblazen van de waarnemersmissie zou rechtvaardigen.

Volgens Curtis Badden hebben juist de Russen er alles aan gedaan om een compromis te voorkomen. “We waren bereid tot een compromis te komen, maar wij kunnen niet ons mandaat schenden, het mandaat dat ons gegeven is door de 56 lidstaten van de OVSE.”
Oppositiekandidaat Zjoeganov heeft geen boodschap aan de argumentatie van Badden : “Wanneer ze echt willen dat er tijdens de Russische verkiezingen waargenomen wordt, dan waren ze wel gekomen.”

De Parlementaire Assemblee onderhoudt in tegenstelling tot ODHIR geen directe contacten met de Kiescommissie, maar met het Russische parelement. Generaal secretaris Spencer Oliver stuurde een brief aan Boris Gryzlov, eerste spreker van het Russische parlement. De motivatie voor het niet sturen van een missie is dezelfde als vier jaar terug. Vanwege het gebrek aan concurrentie heeft het weinig tot geen praktische betekenis om een waarnemersmissie te sturen. De PA heeft immers een drukke agenda. De PA OVSE stuurde wel een missie bij de parlementsverkiezingen in 2007.

De Maatschappelijke Raad organiseert een telefonische hotline voor klachten over de verkiezingscampagne en de verkiezingen zelf. Naast het hoofdkantoor in Moskou zijn er deze week 36 informatiepunten operationeel gegaan. Tijdens de campagne voor de parlementsverkiezingen belden 32.000 mensen met de hotline. Zo vroeg in de campagne hebben de meeste belletjes te maken met alledaagse problemen: medicijnverstrekking, openbaar vervoer, centrale verwarming. De hotline kan best wat voor deze mensen betekenen, aldus de organisator. De lokale overheden blijken in verkiezingstijd vaak heel snel te kunnen werken. Ook hadden veel bellers graag een debat met alle kandidaten gezien.

No comments: