10/8/07

Politiek nieuws week 40

Vicepremiers
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=811927
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=811725
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=811960
Premier Zoebkov verhelderde deze week de verdeling van bevoegdheden tussen de vicepremiers. Sinds 2004 overzien vicepremiers niet zo zeer ministeries maar coördineren zij prioriteiten die de ministeries overstijgen. Het takenpakket van Ivanov groeit een beetje en dat van Medvedev blijft nagenoeg gelijk. De tot vicepremier gepromoveerde Koedrin coördineert bijna alle financiële vraagstukken. In tegenstelling tot de afgelopen jaren stelt hij straks zelf de sociaaleconomische prognoses samen waarmee hij vervolgens het budget berekent. Eerder ontstonden er vaak felle discussies tussen de ministers van financiën en economische ontwikkeling die elkaars cijfers niet vertrouwden.

Koedrin krijgt echter geen zeggenschap over de geldstromen voor regionale ontwikkeling. Deze vallen onder vicepremier Zjoekov. Daarnaast gaat Zjoekov zich met de voorbereiding op de Olympische Spelen bezighouden. Kommersant beschrijft Zjoekov als de meest flexibele van het stel haantjes. Narysjkin richt zich op de internationale economie en handel alsmede de economische integratie met GOS landen. Ook mag hij visserij doen.

Zij die nu al willen weten wie de volgende president wordt kunnen uit het bovenstaande afleiden dat zeker Ivanov, maar wellicht ook Medvedev nog volop in de race zijn. Mij valt overigens op dat beide heren de recente verwikkelingen zeer ontspannen en zelfverzekerd aanzien. De komst van premier Zoebkov lijkt hen niets te deren.

Vasilii Jakimenko
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=810154
De benoeming van het hoofd van de regeringscommissie voor jeugdzaken, zeg maar een staatssecretaris, liet op zich wachten. Uiteindelijk is er gekozen voor Vasilii Jakimenko, de inspirator van de Nasji beweging. Er is veel reden tot speculatie. Is Jakimenko gekozen omdat men de Nasji en andere pro-kremlin bewegingen zo’n succesnummer vindt of ziet men in hem iemand die juist vanuit zijn achtergrond in staat is om het ‘komsomol’ gehalte van het huidige jeugdbeleid wat in te perken?
Voorlopig heeft de regeringscommissie overigens een zeer bescheiden budget van 160 miljoen roebel. Het geld voor jeugdzorg gaat voor het leeuwendeel via de regionale budgetten.

Poetin als premier
Hoewel de meeste zo niet alle Nederlandse kwaliteitskranten denken te kunnen voorspellen dat Poetin na de presidentsverkiezingen terugkeert als premier, loop ik in deze nieuwsbrief liever niet te ver op de zaken vooruit. Poetin’s aankondiging dat hij de kieslijst van Verenigd Rusland gaat aanvoeren heeft daarentegen wel directe consequenties maar daarover straks meer.

Poetin’s opmerking dat een premierschap ‘een volkomen realistisch voorstel is, maar dat het te vroeg is om daarover na te denken’, zegt niet veel. Het is een optie, een legale optie, maar één optie van velen. Zijn hint dat hij mogelijk premier wil worden ‘wanneer de Russische kiezer een ordelijke, bekwame, efficiënte en moderne president kiest met wie hij goed kan samenwerken’ kan ook uitgelegd worden als een slimmigheidje waarmee hij enekle eigenschappen die hij voor de toekomstige president belangrijk vindt wil pluggen.

Politicoloog Chleb Pavlovskii zegt dat Poetin nooit premier zal worden omdat zijn natuurlijke positie als nationale leider niet te vereenzelvigen is met een functie waarbij hij door een enkel persoon ontslagen zou kunnen worden. Pavlovskii ziet Poetin als toekomstig partijleider van Verenigd Rusland.

Westerse analisten en wetenschappers die sterke twijfels hebben bij het idee van Poetin als premier naast een meer ceremoniële president baseren zich vooral op Poetin’s uitspraak op de Valdai conferentie waarin hij zegt ‘geen enkel belang te hebben bij een zwakke president van Rusland. … Ik heb immers al deze jaren gewerkt om Rusland sterker te maken en Rusland kan niet sterk zijn als de macht van de president zwak is. Ik ben niet van plan om met mijn eigen handen af te breken wat de laatste jaren is opgebouwd.’

Verenigd Rusland
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=810799
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=810124
De partij is in de wolken met Vladimir Poetin in de rol van de lijstaanvoerder. Kandidaten die niet zeker waren van een verkiesbare plaats voelen zich nu zeker. Campagnestrategen die de verantwoordelijkheid voor een glansrijke overwinning op hun schouder voelden drukken, zweven verlicht boven het grondoppervlak. Met Poetin komt alles goed.

De partij geeft Poetin zelfs de eer om als enige federale kandidaat op de lijst de staan. Partijen mogen immers drie personen aanwijzen waarop in elk kiesdistrict getempt kan worden. Boris Gryzlov voert nu de lijst aan in St. Petersburg. Sergei Sjoigoe is verkiesbaar in Stavropol. Daar heeft VR nog een appeltje te schillen met Rechtvaardig Rusland, dus zet men stemmenkanon Sjoigoe in. Menig vrouwenhart vliegt in vuur en vlam wanneer de charmante doch daadkrachtige minister van rampenbestrijding in uniform verschijnt. In zijn thuisbasis Toeva kan men overigens op zijn zus stemmen.

Enige intrige is er over de aanwezigheid op de kieslijsten van vertegenwoordigers uit het zakenleven. Poetin zei tijdens zijn toespraak op de recente partijtop nog eens duidelijk dat ‘topmanagers uit de zakenwereld respectabele mensen zijn en dat zij natuurlijk een bijdrage moeten leveren aan de partij en niet alleen een financiële bijdrage’, maar dat zij wat hem betreft niet welkom zijn op kieslijsten.

De kieslijsten wijzen uit dat de partij slechts deels naar Poetin heeft geluisterd. Kommersant noemt een reeks managers uit de metaal, olie en gasindustrie waaronder Bogdantsjikov en Kerimov die niet op de lijst staan. Op de kieslijsten zijn echter wel een paar topmanagers te ontdekken: Rasjnikov van metaal combinaat Magnitogorsk, Varsjavskii van staalholding Estar, Gridin van de holding ‘Siberische Zakelijke Vereniging’, Janakov van “Russische steenkool’ en Saviddi van ‘Donskoi Tabak’.

Poetin zei tijdens zijn toespraak dat de partij ook veel meer moet doen aan de verjonging van de regionale overheidsstructuren. Volgens journalist Kolesnikov klonk dit als een ultimatum dat alleen een partijleider kan geven.

Rechtvaardig Rusland
http://www.expert.ru/articles/2007/10/04/mironov/
http://www.novopol.ru/material28099.html
http://www.novopol.ru/opinion28197.html
http://www.novopol.ru/material28234.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=811626
Na Poetin’s toespraak op de partijtop van Verenigd Rusland geven weinigen nog een cent voor het nu wees geworden tweede been van het door het Kremlin bedachte tweepartijenstelsel. Zo adviseert communist Melnikov dat RR zich beter kan terugtrekken om een totale afgang te voorkomen.

De Rechtvaardige Russen zijn echter verbazend strijdbaar en goedgemutst. Verenigd Rusland zou veel slechter bij de kiezer liggen dan de door de peilingen voorspelde 40 tot 50%. In de realiteit zou slechts 30 tot 35% van de kiezers op VR willen stemmen. Poetin ‘redt de partij’ zodat het alsnog een krappe parlementaire meerderheid kan halen. ‘Eigenlijk betekent de steun van Poetin een dikke onvoldoende voor de partijorganisatie in de politici.’ Men is trouwens niet boos op Poetin. Poetin’s keuze is er één voor de lange termijn. De president gaat VR moderniseren en dat is ‘broodnodig voor zo een corruptie partij’. Uiteindelijk is dat alleen maar goed voor het tweepartijenstelsel waarvan RR het ene baan en VR het andere been is.

Partijleider Mironov is nog iemand die denkt dat Poetin eerder eerste spreker in de Doema, zeg maar fractievoorzitter van VR, dan premier.

No comments: